Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nynorsk
Oljeutslipp og skipstrafikk - satellitter kan overvåke
Oljeutslipp og skipstrafikk - satellitter kan overvåke Det er anslått at bevisste og ulovlige utslipp til alle verdenshav av denne typen utgjør 3 millioner tonn per år. Uhell på boreplattformer og lekkasjer ved rørledninger mellom offshore-felter og fastlandet er også kilder til oljeforurensninger i havene.
blank
Satellitter som overvåkere.
70% av jordens overflate er hav, og det er umulig å overvåke havområdene med vanlige måter som ved hjelp av bøyer, skip eller fly. Arealene er for store, dessuten kommer problemene med bølger, tett skydekke og lysforhold.
blank
Radarsatellitter er effektive
Norge ligger langt fremme når det gjelder å utvikle overvåkningstjenester med satellitter som verktøy. Særlig er det lagt vekt på å bruke satellitter med bildedannende radarinstrumenter (SAR-instrumenter).
blank
Små utslipp kan også gjøre stor skade.
Det er ikke så mye olje som skal til for å gjøre stor skade. Oljen legger seg som et tynt lag på havoverflaten som kan drive over svært store avstander, eller den kan brytes ned eller blandes ut med vannpartikler hvis vinden er sterk nok.
blank
Skipsovervåking
Radarsatellittene har vist seg å være effektive i overvåkning av skipstrafikk, spesielt dersom bølgene ikke er for høye.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank