Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nynorsk
Blir ozon-laget tynnere?
Hvordan observere ozon-laget?

Blir ozon-laget tynnere? <BR>Hvordan observere ozon-laget? I ozonhullet i Antarktis kan man i de verste tilfeller se totalozon ned i rundt 90-100 Dobson-enheter. Dette utgjør en reduksjon på ca. 70 prosent i forhold til det som var vanlig før ozonhullet dukket opp.
I Arktis forekommer det at totalozonet kan synke til under 200 Dobson-enheter.Siden 1979 har tykkelsen på
ozonlaget i gjennomsnitt gått ned med årlig ca. 0,4 prosent.
blank
Blir ozon-laget tynnere?
I august 2000 viste ferske satellittmålinger at ozonlaget over den sydlige pol, Antarktis, var 30 prosent tynnere enn normen for perioden 1964-76. Tallet var dobbelt så høyt som 2 uker før. Verdens Meteorologiske organisasjon (WMO) meldte at dette var uvanlig for perioden, og hevdet at ozonlaget over Antarktis fortsetter å være betydelig tynnere enn før.
blank
Hva er ozon? Hvordan lages ozon?
Allerede i 1879 foreslo en fransk vitenskapsmann at det måtte være en gass i atmosfæren som absorberte den ultrafiolette (UV) strålingen. I 1912 ble det gjort studier om hvordan ozon absorberte stråling. Resultatene ble sammenlignet med absorpsjon av sollys i atmosfæren, og det ble konkludert med at det måtte være ozon i atmosfæren.
blank
Den globale fordeling av ozon . Hvordan måles ozon?
Den globale fordelingen av ozon varierer i nord-syd retning. Det er også en variasjon dersom den samme breddegrad følges rundt jorda. Oslo har stort sett lavere verdier enn tilsvarende breddegrad i Alaska og Sibir.
blank
Bakkebaserte instrumenter.
For å måle ozon er det i dag omkring 100 Dobson-instrumenter i virksomhet rundt om i verden. Det er tre slike i Norge. Det ene er på Nordlysobservatoriet i Tromsø. Det er et godt og pålitelig instrument som nå er utrustet med moderne elektronikk. De optiske delene er de samme som i 1934 da instrumentet ble produsert.
blank
Ballongmålinger
På Sydpolen utføres det målinger av ozonlaget ved hjelp av instrumenter som sendes opp med ballong. Da kan man se hvordan ozonmengden varierer med høyden etter hvert som ballongen stiger oppover. Slike ballonger rekker normalt opp til ca. 30 km før de sprekker og faller ned igjen.
blank
Satellittmålinger
Pålitelige metoder for satellittbaserte målinger av stratosfærisk ozon er etablert. Ozon er blitt målt fra satellitter siden 1978.
blank
Ozonhullet over Sydpolen
Ozonhullet oppstår fordi vi mennesker gjennom mange år har brukt noen stoffer som kalles klorfluorkarboner (KFK) og haloner. Felles for disse stoffene er at de inneholder klor og brom, og dette kan bryte ned ozon.
blank
Hvilke stoffer bryter ned ozonlaget?
I dag er mange opptatt av ozonlaget fordi menneskenes utslipp av gasser kan øke nedbrytningen av ozon, - noe som vil føre til at mer UV-stråling fra sola når ned til oss. UV utgjør bare ca 2% av den totale energien i solstrålingen.
blank
Ozonreduksjon og skadevirkninger
En uttynning vil ha en skadelig virkning på alt liv på landjorda samt livet i de øverste få meter av havet. Den helsefarlige UV-strålingen ligger i dag på et 20 prosent høyere nivå enn på begynnelsen av 1980-tallet.
blank
Hva gjøres for å beskytte ozonlaget? Hvordan går det med ozonlaget i fremtiden?
Da ozonhullet ble oppdaget i 1985, og det ble klart at det var KFK og haloner som var årsaken, reagerte det internasjonale samfunnet raskt. Allerede i slutten av 1985 ble Wien-konvensjonen for beskyttelse av ozonlaget signert.
blank
Ozonhullet mindre i 2007
Målinger utført av satellitten Envisat viser at ozonhullet er mindre i 2007 enn i 2006. I følge forskerne er dette likevel ikke noen varig trend.
blank
Håp for ozonlaget
Reduksjonen av ozonlaget har stoppet opp. Faktisk har det blitt tykkere de siste 14 årene, ifølge europeiske satellittdata.
blank
Rekordlite ozon over den nordlige halvkule
ESAs store jordobservasjonssatellitt Envisat viser at mengden ozon over Arktis og den nordlige halvkule i mars 2011 var rekordlavt.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank