Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Havet i bevegelse
Havet i bevegelse Havstrømmene fører varmt og kaldt vann over enorme strekninger. Mange av disse strømmene er avgjørende for klimaet i områdene.
Satellitter er viktige verktøy for rask overvåking av store havområder, kartlegge forandringer i strømmene og bidra til økte kunnskaper om havstrømmenes mønster.
blank
Havet i stadig bevegelse
Havet dekker omtrent 71 % av jordkloden og er derfor svært vesentlig for miljøet og livet på jorda. Disse enorme vannmassene er i stadig bevegelse og transporterer store mengder varme og energi fra et område til et annet på kloden, for eksempel langs kysten av vest Norge.
blank
Temperatur og saltholdighet bestemmer tettheten på vannet
Ferskvannet i elver og innsjøer innholder lite salt, men i havvannet er det så mye salt at det kjennes. Havsaltene består av 92 stoffer, men hovedsakelig er det av natrium (Na+) og klorid (Cl-) også kalt bordsalt (Na+Cl-), som faktisk blir laget fra havvann.
blank
Hvordan beveger havvannet seg?
De store havstrømssystemene er i første rekke drevet av en kombinert effekt av vind, atmosfærisk trykk på overflaten og tetthetsforskjeller mellom ulike vannmasser.
blank
Havbunnen
Havbunnen har minst like store variasjoner i sin topografi som landskapet over havnivået. For de fem store oseaner er det midlere havdypet 4 000 meter. Regner vi med alle havområder er det midlere havdypet 1 200 meter.
blank
Havstrømmer
Oppvarmingen fra sola og de forskjeller dette medfører i temperatur, saltholdighet og tetthet, er vesentlig for havstrømmene.
blank
Hvordan måles havstrømmer?
Hastigheten og retningen til havstrømmene, kan måles med en rekke mer eller mindre tekniske instrumenter.
blank
Satellittmålinger av havstrømmer
Fra den bildedannende satellittsensoren AVHRR ombord på NOAA satellitten, er det mulig å kartlegge havstrømmer ved å måle variasjoner i havoverflatetemperaturen.
blank
Den Nordatlantiske strøm - fra Mexico Gulfen til Norges kyst
Klimaet i Norge og våre omliggende områder er betydelig varmere enn for tilsvarende områder som ligger like langt mot nord.
blank
Havstrømmer i Polhavet
Sollyset bidrar noe til varmen i de arktiske områdene, men varme kommer også nordover med hav- og luftstrømmer. En del av Golfstrømmen, kalt Den Norske Atlanterhavsstrømmen, går langs kysten av Norge og helt opp til Polhavet.
blank
Et integrert observasjons og varslingssystem, - feltmålinger, satellittobservasjoner og havmodeller
Verdenshavene er enorme. Selv om en har som mål å overvåke bare en liten del, er utfordringene enorme for å samle inn tilstrekkelig informasjon om havets tilstand og variasjoner.
blank
Golfstrømmen like sterk som før melder prosjektleder for iAOOS
Ny forskning viser at Golfstrømmen ikke er blitt svekket som følge av den globale oppvarmingen.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank