Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Havis i Arktis
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Havis i Arktis
Havis i Arktis Arktis er jordklodens nordligste område. De arktiske havområdene er helt eller delvis dekket av sjøis i store deler av året. De sentrale og vestlige deler av det arktiske bassenget er dekket av is hele året, mens områdene nær kysten er for det meste isfrie om sommeren.
Studier av satellittdata de siste 20 årene viser at isen over Arktis har trukket seg tilbake over et område som er like stort som Frankrike.
blank
Utbredelse av havis i Arktis
De arktiske havområdene omfattes av Barentshavet, Karahavet, Østsibiriske hav, Chuckihavet, Beringhavet og Beauforthavet. Disse havområdene utgjør omtrent 25 prosent av Arktis.
blank
Egenskaper til havisen
Isen i Arktis er for det meste drivis eller pakkis som flyter i vannet og som stadig beveger seg med havstrømmer, vind og tidevann.
blank
Havvann fryser til sjøis
Når havvannet fryser til is, frigjøres en del av saltet i sjøvannet, og vannet under isen blir saltere. Slikt salt sjøvann er tyngre (får større tetthet) og vil derfor synke nedover i havet.
blank
Kartlegging av havis fra satellitter
Satellitt-informasjon siden 1987 viser at utbredelsen av nyfrossen havis (førsteårsis) i Arktis er redusert med 3 % per tiår. Det tilsvarer to ganger Norges areal. Arealet dekket av flerårsis har minket med 7 % per tiår.
blank
Hvordan "ser" satellittinstrumenter havisen?
Nøyaktige målinger fra satellitt er nødvendig for å kunne undersøke store utilgjengelige områder i Arktis.
blank
Overvåke havisen med passive mikrobølge satellittsensorer
Jordoverflaten, enten det er is, hav eller landjorda stråler ut energi i mikrobølge området. Overflatene har forskjellig strålingsintensitet i de forskjellige frekvensområdene.
blank
Har isdekket i Arktis endret seg?
Siden 1978 har passive mikrobølge sensorer vært installert på flere jordobservasjonssatellitter. Dataene er benyttet til å beregne iskonsentrasjonen.
blank
Spennende smeltesesong i nord i 2007
Høsten 2007 ble det målt mindre is i Polhavet enn noen gang før. Aldri før har satellitter observert så lite havis i Arktis som i september-oktober i fjor. Hva vil smeltesesongen 2008 bringe? Vil vi få nok en rekord?
blank
Volumet av havis trolig mindre enn noen gang i 2008
Foreløpige data tyder på at volumet av havis i Polhavet er mindre enn det har vært noen gang. Det sier forsker Walt Meier ved National Snow and Ice Data Center (NSIDC) ved University of Colorado i Boulder.
blank
Hvordan overvåke havisen med aktive radarinstrument?
Et radarinstrument i en satellitt sender et signal på skrå ned mot jordoverflaten og måler deretter styrken i radarsignalet som blir reflektert tilbake fra jordoverflaten til satellitten.
blank
Hvordan tolke et radarbilde over havis?
Styrken til radarsignalet over havisen bestemmes både av refleksjon fra isens overflate og det indre av isen. Signalet fra overflaterefleksjonen er viktigst for å skille ut førsteårsisen.
blank
Operativ isovervåking og rekefiske i Hinlopen
I flere isovervåkingstjenester verden over brukes informasjon tolket i SAR-data om isutbredelse, istyper og åpent vann i isdekte områder.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank