Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Satellittbaner
strek
Å forstå baner
strek
Rakettmotorer
strek
Sivile satellitter
strek
Militære satellitter
strek
strek
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nynorsk
Militære satellitter
Militære satellitter De militære satellittene blir stort sett brukt på samme måte som de sivile satellittene. Noen blir brukt til å holde oppsikt med egne og andre nasjoners landområder, blant annet for å varsle om forhold som kan true freden. Andre blir brukt omtrent som sivile navigasjonssatellitter og kommunikasjonssatellitter.
blank
Satellitter til rekognosering og overvåkning
En del militære satellitter blir brukt til rekognosering. Ordet ”rekognosere” kommer fra latin og betyr å kjenne igjen eller å undersøke. Rekognoseringssatellittene blir altså brukt til å undersøke eller spionere på andre land. De blir derfor også kalt spionsatellitter.
blank
Militære navigasjons- og kommunikasjonssatellitter
Navigasjonssatellittene ble opprinnelig laget for at neddykkede undervannsbåter med rakettvåpen om bord skulle vite nøyaktig hvor de var.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank