Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Satellittbilder i bildebanken
strek
Satellitter, anvendelse
strek
strek
strek
Satellitter, historikk
strek
Jordobservasjon
strek
Satellitter, fakta
strek
Bearbeiding og tolkning
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Hva brukes satellittene til?
Hva brukes satellittene til? Satellittdata har de siste 20 årene utviklet seg til å bli en nødvendig del av observasjonsgrunnlaget til for eksempel værvarsling, overvåking av skogbranner og avskoging, endringer i ulike havfenomener, overvåkning i militær sammenheng, polarforskning og –forvaltning, for å nevne noe.
blank
Hvorfor satellittdata?
Satellittdata gir ny og verdifull informasjon knyttet til både lokale, regionale og globale problemstillinger. Når satellittinstrumentene gjør opptak, gjør de det like enkelt i sentrale strøk som fjerne og utilgjengelige strøk.
blank
Arealkartlegging
De siste 30 årene har verdens byer vokst kraftig, og denne veksten har ført til sterkt press på nære, omkringliggende områder. Veksten har ikke vært så enkel å overvåke, da endringene skjer relativt raskt og kartlegging er kostbart.
blank
Satellitter sentrale i Polaråret som startet i 2007
Prosjekter i Det internasjonale polaråret, som startet 1. mars 2007, vil ha stor nytte av satellitter som observerer jorda fra verdensrommet.
blank
Meteorologi
Den moderne meteorologien startet i Norge med utviklingen av Bergensmodellen rundt 1919 med Vilhelm Bjerknes i spissen. Interessen for meteorologi i Norge er naturlig på grunn av landets geografiske plassering i vestavindsbeltet med stor front og lavtrykksvirksomhet.
blank
Overvåking av snø og is
I Norge er ca 99% av elektrisitetsproduksjonen basert på vannkraft. Produksjonsverdien er på flere titalls milliarder kroner. Produksjonen utføres av en rekke private og offentlig eide kraftverk. For mange av disse kraftverkene utgjør snøsmeltingen vel halvparten av tilsiget i vannmagasinene. Det er mange penger å spare med planlegging av vannforbruket.
blank
Oljeforurensning
Norge har sin oljeproduksjon til havs, samtidig som skip transporterer olje og annen kjemikalielast langs kysten. Myndighetene, ved Statens forurensingstilsyn (SFT), har ansvaret for overvåkingen av slik aktivitet til havs. Vi har i de senere år hatt flere eksempler på dramatiske katastrofer hvor supertankskip har vært involvert.
blank
Vegetasjonskartlegging og arealanvendelse
Vegetasjonen endrer seg hele tiden. Det er viktig for samfunnet å skaffe seg løpende oversikt over de forandringer som skjer, ettersom utnyttelsen av landområder har stor innvirkning på mange områder i samfunnet
blank
Klimaendringer og satellitter
Satellitter er unike i sin evne til å gi enhetlige målinger over store områder. Flere av de store romorganisasjonene har klimaspørsmålet som et av de viktigste når de nå planlegger og bygger nye satellitter for forskning eller operativ bruk.
blank
Tørken i Afrika måles fra rommet
Sommeren 2011 er det tørkekatastrofe i landene rundt Afrikas Horn. Vannsatellitten SMOS viser at fuktigheten i bakken er for lav for jordbruk.
blank
Overvåkning av korallrevenes helse fra rommet
Australske forskere har funnet ut at en sensor på Envisats MERIS kan registrere korallbleking ned til ti meters dyp. Dette innebærer at Envisat har mulighet for å overvåke truede korallrev over hele verden to ganger i uken.
blank
Se jorda fra ENVISAT satellitten
En nettside fra den europeiske romorganisasjonen gir deg overblikk over hvordan jorda ser ut - akkurat nå.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank