Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Satellittbilder i bildebanken
strek
Satellitter, anvendelse
strek
Satellitter, historikk
strek
Jordobservasjon
strek
Satellitter, fakta
strek
Bearbeiding og tolkning
strek
strek
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Bearbeiding og tolkning av satellittbilder
Bearbeiding og tolkning av satellittbilder  Digitale fjernmålte bilder kan oppnås på to måter, enten direkte under opptak, eller indirekte ved digitalisering av fotografier eller video. Direkte digitale opptak er typisk for jordobservasjonssatellittene, men slike opptak foregår også fra lavere plattformer, for eksempel fly.
blank
Digitalt og analogt bilde
Under tolkning av flybilder, arbeides det med fotografier som er et eksempel på hva vi kaller analoge bilder. Med dette menes bilder som er direkte representert ved en fysisk størrelse, f.eks. lysintensitet, fargestoffer eller et videosignal.
blank
Korrigering og kalibrering av satellittbilder
Før det nedleste bildet (rå data) tolkes, er det behov for bildekorreksjon for å gi mest mulig representativt bilde av jordoverflaten.
blank
Tolkning av satellittbilder
Digital bildebehandling er et vidt og omfattende felt, men vi skal her nøye oss med en kort innføring av metoder og teknikker som blir hyppig brukt ved tolkning og analyse av digitale satellittbilder.
blank
Tolkning og analyse av Landsat 7-bilder
Bilder fra jordobservasjonssatellitter har i økende grad blitt benyttet i forskning og overvåkning de siste 20-30 år. Spesielt har antallet og utvalget av jordobservasjonssatellitter økt betraktelig de siste 10 år.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank