Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Bemannede romfartøy
strek
Apollo-ferder
strek
Nyere måneferder
strek
Romfergen
strek
Romstasjoner
strek
Den internasjonale romstasjonen
strek
strek
Lenker
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Den internasjonale romstasjonen
Den internasjonale romstasjonen Den internasjonale romstasjonen (ISS) er en stor, permanent bemannet romstasjon med betydelig grad av internasjonal deltagelse. Romstasjonen er et svevende romlaboratorium som kretser i bane rundt jorda ca. 400 km over jordas overflate og med en hastighet på ca. 28 000 kilometer i timen.
Hovedformålet med romstasjonen er å drive forskning i vektløst miljø uten effekten av tyngdekraften.
blank
Den internasjonale romstasjonen - en oversikt
I samarbeid med USA, Russland, Canada og Japan, er den europeiske romfartsorganisasjonen ESA med på historiens kanskje mest spektakulære samarbeidsprosjekt - den internasjonale romstasjonen (ISS).
blank
Monteringen og aktiviteter på romstasjonen er startet
En romstasjon er svært dyr, både å bygge og å holde i drift. Den blir fort for dyr for én nasjon alene. Derfor ble i sin tid flere nasjoner invitert til å gå sammen om en ny internasjonal romstasjon.
blank
ESAs største bidrag til den internasjonale romstasjonen
ESAs bidrag omfatter i hovedsak laboratorieseksjonen Columbus og den ubemannede forsyningsseksjonen ATV (Automated Transfer Vehicle).
blank
Romforskningsprosjekter ved Plantebiosenteret
Plantebiosenteret er en avdeling under Institutt for biologi ved NTNU i Trondheim. De driver grunnforskning på planter som vokser under varierte gravitasjonsbetingelser for eksempel under simulert vektløshet på bakken og under reell vektløshet i verdensrommet (mikro-g betingelser).
blank
Plantebiosenteret som brukerstøttesenter for ISS (N-USOC)
Plantebiosenteret er fra 2003 valgt ut som ett av ti brukerstøtte-senter for den internasjonale romstasjonen (ISS) i Europa. Hovedoppgaven for det norske brukerstøtte-senteret, N-USOC (Norwegian User Support and Operation Center), er å gi støtte til brukere av EMCS på ISS.
blank
Nytt mannskap til ISS i april 2005 for å gjennomføre ENEIDE-prosjektet
ESA-astronauten Roberto Vittori har lagt ut på sin andre Sojus-ferd til den internasjonale romstasjonen.
blank
ESA tilbyr gratis undervisningsmateriell om romstasjonen
I et samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA og NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring), er det mulig å bestille gratis undervisningsmateriell for ungdomsskole og videregående skole.
blank
Norske elever stilte spørsmål til astronaut McArthur om bord på ISS
Tirsdag 22. november 2005 var en ekstra spennende dag for 5 elever ved Sortland videregående skole i Nordland. Sammen med andre utvalgte elever i Europa hadde de on-line kontakt med den amerikanske astronauten William McArthur om bord på den internasjonale romstasjonen, ISS. Dette skjedde gjennom radiokontakt ved CERN, forskningssenteret for kjerne og partikkelfysikk i Geneve. Arrangementet var en del av "Science on Stage" programmet.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank