Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Informasjon om GIS
strek
Kart og kartografi
strek
Istiden på Andøya
strek
Siste istid og Grimstad
strek
Arendal sett fra satellitt
strek
Østfold sett fra satellitt
strek
Historie og kart på Leknes
strek
Elgen og Gardermoen
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Nordre Øyern elvedelta
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Romerikselgen og Gardermoutbyggingen
Romerikselgen og Gardermoutbyggingen Utbygging av Gardermoen lufthavn utenfor Oslo til nasjonal hovedflyplass, endringer av infrastrukturen og den bymessige bebyggelsen i området, gir problemer for elgen som om vinteren vandrer inn i området fra nord for å finne mat i form av kvister på trærne.
blank
Romerikselgen og Gardermoutbyggingen
Samfunnets interesse i å utbygge infrastrukturen er her i konflikt med en interesse i å bevare og beskytte en naturlig elgbestand.
blank
Elgens beiteområder og utbygging av Gardermoen hovedflyplass
I skog- og ravineområdene på øvre Romerike finnes vinterstid en av landets tetteste bestander av elg. Store snømengder i sommerbeiteområdene i fjellene mot vest og nord, tvinger elgen til å søke vinterbeite i lavereliggende områder.
blank
Beiteområder og trekkveier
Romerikeslettas største sammenhengende barskogsområder ligger øst for E6 og rett nord for Gardermoen mot Hurdalsjøen. Vest for Gardermoen ligger store ravineområder med skog.
blank
Elgen og trafikken
Elgen som drepes i trafikken, utgjør 30% av antall elg som drepes ved jakt på Romerike.
blank
Informasjon om satellittbildene som benyttes i oppgavene
Satellittdata fra dette området er gjort tilgjengelig gjennom prosjektene ”Satellittdata til miljøovervåking- Romerike. Utprøving av satellittdata til arealklassifikasjon. 1995” og ”Satellittkartlegging av flomområder 1995/96” som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen og Miljøverndepartementet.
blank
Natur, landformer og arealbruk i Gardermoenområdet.
En viktig basis for å kunne forstå innholdet i et satellittbilde, er at en har en basiskunnskap om natur, landformer og de vanligste former for arealbruk i det aktuelle området eller i områder som kan sammenlignes med dette området.
blank
Hvordan tolke hovedarealtyper ved Gardermoenområdet ved hjelp av satellittbildene?
Satellittbilder gir i første rekke oversikt over den overordnede fordeling mellom skog, fjellområder, dyrket mark og menneskelige inngrep / bebyggelse i området.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank