Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Informasjon om GIS
strek
Kart og kartografi
strek
Istiden på Andøya
strek
Siste istid og Grimstad
strek
Arendal sett fra satellitt
strek
Østfold sett fra satellitt
strek
Historie og kart på Leknes
strek
Elgen og Gardermoen
strek
Nordre Øyern elvedelta
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Overvåke endringer i Nordre Øyern elvedelta
Overvåke endringer i Nordre Øyern elvedelta Nordre Øyeren er ett av Norges største delta. Her renner Glomma ut i nordre del av innsjøen Øyeren.
Her er det gjennom flere tusen år bygget opp et markert delta med flere ulike løp og sandbanker som har vært i stadig forandring opp gjennom årene.
blank
Elvedelta, - et truet naturområde
Elvedeltaer er et av de mest utsatte naturområdene i Norge. Vi har omtrent 280 elvedelta her i landet som er større enn 250 dekar.
blank
Hvordan dannes et elvedelta ?
Delta er et landområde som dannes når en elv legger igjen mer sand, grus og slam ved munningen enn hav og innsjøer kan føre bort. Det bygges opp landbanker, og elva deler seg i flere armer. Det nye landområdet som dannes på denne måten kalles et delta.
blank
Natur, landformer og arealbruk i Nordre Øyern-området
Basiskunnskap om natur, landformer og de vanligste former for arealbruk i det aktuelle området eller i områder som kan sammenlignes med dette området, er viktig for å kunne forstå innholdet i et satellittbilde. Nedenfor gis en kort beskrivelse av noen hovedtrekk som er karakteristiske for Nordre Øyern området.
blank
Deltaet i Nordre Øyern
Deltaet i Nordre Øyern, som er Nordens største, er skapt av Glomma gjennom årtusener. Til hjelp har en også hatt elvene Leira og Nitelva, som renner inn i reservatet fra nord.
blank
Informasjon om satellittbildene som benyttes i oppgavene
I oppgavene benyttes bilder fra SPOT-satellitten. SPOT-satellittene går i polar bane i 830 km høyde og bruker omkring 100 minutter på en runde rundt jordkloden. De har mulighet for programmering av opptak for spesielle områder.
blank
Hvordan tolke hovedarealtyper i Nordre Øyern deltaområde ved hjelp av satellittbildene?
Satellittbilder gir i første rekke oversikt over den overordnede fordeling mellom skog, fjellområder, dyrket mark og menneskelige inngrep / bebyggelse i området.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank