Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Informasjon om GIS
strek
strek
strek
Kart og kartografi
strek
Istiden på Andøya
strek
Siste istid og Grimstad
strek
Arendal sett fra satellitt
strek
Østfold sett fra satellitt
strek
Historie og kart på Leknes
strek
Elgen og Gardermoen
strek
Nordre Øyern elvedelta
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Informasjon om GIS
Informasjon om GIS Kjennskap til digitale kart, satellittbilder og geografiske informasjonssystemer er omtalt i nye læreplaner for faget geografi og programfaget geofag.
Aktuelle områder for bruk av GIS kan være innen miljøovervåking, ressursforvaltning og samfunnsutvikling og meteorologi samt innen flom- og skredfare.
blank
Hva er GIS?
Geografiske informasjonssystemer (GIS) kan beskrives som et IT-baserte system for innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografiske data.
blank
En kort historisk oversikt over utviklingen av GIS
Geografiske informasjonssystemer (GIS) er et ungt fag. GIS har sitt utgangspunkt i tradisjonell temakartografi. Framskrittene innen kartografi, fotogrammetri og datateknologi ga grunnlaget for utvikling av de første GIS i Canada og USA på midten av 60-tallet.
blank
Hvorfor GIS?
GIS er et sentralt verktøy for alle som arbeider med kart og stedfestet informasjon. Et GIS er helt nødvendig for effektiv overvåkning og forvaltning av våre naturressurser.
blank
GIS og enkelte definisjoner, begrepsavklaringer
Et GIS-system vil ha funksjoner for innlegging, bearbeiding, lagring, analyse og presentasjon av geografiske data. I et operasjonelt GIS inngår en eller flere databaser.
blank
Oppbygningen av et GIS
For å bygge opp et GIS må man gå gjennom flere faser. Alle fasene er nødvendige for å komme fram til et resultat.
blank
Data som brukes i et GIS
Geografiske data består av to hovedkomponenter: geometri og egenskaper. Geometrien beskriver punkter, linjer og flater. Til disse geometriske objektene er det tilknyttet egenskaper som kan være av ulike typer.
blank
GIS og databaser
Det finnes mange metoder og teknikker for å lagre og organisere data i digital form. Elektronisk lagring krever spesiell organisering og struktur på dataene dersom de skal kunne hentes fram og kobles raskt.
blank
Dataanalyse i GIS
GIS-verktøyet gir mulighet for å koble stedfestet informasjon, transformere den, for eksempel ved å benytte matematiske formler. I tillegg til å være et uttegnings- og lagringsverktøy, er GIS også et analyseverktøy.
blank
Datakvalitet og feilkilder
Datakvalitet og feilkilder i GIS er nevnt i ulike sammenhenger. Dette er en avveining mellom behov for kvalitet og kostnader.
blank
Datafangst
Datafangst er metoder som benyttes for innsamling av stedfestet informasjon. For forstå egenskapene til stedfestede data og deres bruksområder, bør man ha kjennskap til metoder for datafangst.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank