Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Informasjon om GIS
strek
Kart og kartografi
strek
Istiden på Andøya
strek
Siste istid og Grimstad
strek
Arendal sett fra satellitt
strek
Østfold sett fra satellitt
strek
Historie og kart på Leknes
strek
strek
strek
Elgen og Gardermoen
strek
Nordre Øyern elvedelta
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Lokalhistorie og kartkunnskap på Leknes i Lofoten
Lokalhistorie og kartkunnskap på Leknes i Lofoten I Leknes kommune er det registrert et utall fornminner med funn som er datert 6000 år tilbake i tid. Omtrent 3 km sør for Leknes skole ligger Holsøy. For arkeologer er området velkjent. Her finnes en rekke synlige fornminner fra eldre- og yngre jernalder. Leknes skole bruker svært sjelden området i undervisningssammenheng. Student og lærer Remi Hanssen ved Leknes skole valgte dette som utgangspunkt for en del av undervisningsopplegget som var hans eksamen i studiet "Jorda sett fra satellitt" ved høgskolen i Bodø høsten 2007.
blank
Litt fakta om Leknes
I denne korte faktadelen vil det være fokus på det som er aktuelt for temaet. Bruk av lokalt bibliotek og Internett vil være nyttig for mere utfyllende bakgrunnsinformasjon.
blank
Fornminner på Holsøya
Vestvågøy er rik på fortidsminner både fra jernalder og steinalder. Ved Leknes finnes restene av et stort hustuftanlegg, bebodd ca. 100-200 e.Kr. På Holsøya sør for Leknes er det funnet 60 jernaldergravrøyser av ulike typer, mange med bautasteiner
blank
Opplegget og kompetansemål
Opplegget er ment som en innføring i bruk av GPS, ArcExplorer (GIS) og LEOWorks (bildebehandling), og å se sammenhengen mellom papirbaserte kart og digitale kart i forbindelse med arbeid i de ulike faglige emnene som tas opp.
blank
Forarbeid i klasserommet, kart og GPS
Forarbeidet omfatter arbeid med papirbaserte kart, oppgaver og bruk av GPS og informasjon om GPS-systemet.
blank
Bruk av programmet LEOWorks 3.0
Til denne oppgaven vil det være en stor fordel for læreren å bruke projektor for lettere å hjelpe elevene gjennom selve åpningen av programmet.
blank
Feltbesøk til området Holsøya
Dagen starter på skolen med en kort repetisjon om bruken av GPS. Erfaringsmessig trenger elevene repetisjon, og det er nødvendig at de kan bruke GPS’en til dagens formål.
blank
Etterarbeid i klasserommet
Etterarbeidet omfatter arbeid med oppgaver fra feltarbeidet for å sikre lokalhistorisk kunnskap.
blank
Bruk av GIS-programmet ArcExplorer
Etterarbeid med bruk av GIS-programmet ArcExplorer i arbeidet med digitale kart i de ulike faglige emnene.
blank
Oppsummering/evaluering
Det siste elevene skal gjøre i dette opplegget er å svare på følgende spørsmål i arbeidsboka si.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank