Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
strek
Lenker
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nynorsk
Moderne ferder
Moderne ferder Før romfartens tidsalder hindret atmosfæren mange typer observasjoner. Det er nesten bare synlig stråling og en del typer radiostråling som når relativt uforstyrret til bakken. Bakkebaserte observasjoner er prisgitt værforholdene og kan ikke pågå når sola er under horisonten.
blank
IRIS prøver å løse et mysterium
Den 27. juni 2013 ble det rombaserte solobservatoriet IRIS skutt opp og plassert i bane rundt jorda. Satellitten observerer solas atmosfære og gir oss data vi forhåpentligvis kan bruke til å løse et stort mysterium stjernen vår skjuler.
blank
SDO utforsker sola
Det rombaserte solobservatoriet SDO (The Solar Dynamics Observatory) ble skutt opp og satt i bane rundt jorda i 2010. Hensikten med satellitten å studere sola, slik at vi bedre kan forstå hvordan solaktiviteten varierer. Dette er av stor interesse blant annet med tanke på å beskytte satellitter mot solstormer.
blank
De første observasjonene
Det skjedde derfor en revolusjon i forskningen på sola da romalderen begynte å tillate nye typer studier. Det har vært en nær sammenheng mellom den teknologiske utviklingen og forskernes fremskritt.
Her vil det komme en kort beskrivelse av prosjektene. De aller viktigste av disse, slik som SOHO, vil bli omtalt noe grundigere.
blank
Inn i satellittalderen
Rakettobservasjoner varer meget begrenset tid fordi rakettene faller ned igjen. Observasjoner fra satellitter kan derimot gjøres over lengre tid fordi satellittene har mer eller mindre stabile baner som holder dem oppe i dager, uker og til og med mange år.
blank
Moderne romstudier av sola
Mange avanserte instrumenter har blitt fløyet i rommet etter Skylab. Sovjetunionen hadde solinstrumenter på flere satellitter, et tidlig eksempel var OST-1, som ble fløyet på Salyut 4 i 1975. Dette teleskopet ble brukt til å studere sola i fjern-ultrafiolette bølgelengder og gjorde at nye egenskaper ved flere typer solaktiviteter, bl.a. flares, ble oppdaget.
blank
Cluster-satellittene overvåker solvinden
De fire Cluster-satellittene ble sendt opp på annet forsøk sommeren 2000. Dette prosjektet, som Norge har spilt en aktiv rolle i, overvåker og studerer forholdene i det nære verdensrom.
blank
Norsk forskning på Cluster
Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid som skal måle elektrisk felt og bølger i magnetosfæren ved hjelp av de fire Cluster-satellittene. Dette samarbeidet ledes fra Sverige og har deltagere fra flere land i Europa og fra USA.
blank
Den hittil største avstanden mellom Cluster-satellittene på femårsdagen
De fire satellittene i ESAs Cluster-flåte befinner seg nå (juli 2005) lenger fra hverandre enn noen gang tidligere på oppdraget med å studere jordas magnetosfære i tre dimensjoner.
blank
Cluster gir ny kunnskap
Data fra ESAs magnetfeltsatellitter Cluster viser at rommets egne partikkelakseleratorer får opp farten på partiklene på liknende måte som akseleratorer på jorda. Disse forskningsresultatene fra jordas nærmiljø kan forklare prosesser som finnes flere steder i universet.
blank
Fra "makro" til "mikro" – virvler observert av Cluster
Takket være målinger gjort av ESAs Cluster-satellitter har en europeisk forskergruppe identifisert "mikro"-virvler i jordas magnetosfære.
blank
Oppsiktsvekkende Cluster-resultat
Plasmatettheten i deler av vårt nære verdensrom er mindre enn mange hadde trodd, ifølge ny norsk forskning.
blank
Ulysses utforsker solas polarområder
Ulysses ble sendt ut av romfergen Discovery i oktober 1990. Den har nå fullført sitt hovedoppdrag; å observere begge sol-polene. Romsonden gir oss en bedre forståelse av solas magnetfelter og av solvinden.
blank
Genesis samler prøver av solvinden
I august 2001 ble en meget spesiell romsonde skutt opp i Florida. Den skal samle prøver av solvinden. Siden partiklene i solvinden kommer rett fra solas ytre lag, blir dette som å ta prøver av selve sola.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank