Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
Solformørkelser
strek
strek
Lenker
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nynorsk
Solformørkelser
Solformørkelser Det flotteste solfenomenet vi kan oppleve fra bakken er totale solformørkelser – og de skyldes ikke engang sola, men månen.
Solformørkelser skyldes at månen dekker eller skygger for sola slik at hele eller deler av solskiven blir formørket.
Formørkelser er ganske sjeldne. Folk reiser ofte rundt halve kloden for å få oppleve de flotteste av alle formørkelser – totale solformørkelser.
blank
Månebanen
Månen beveger seg rundt jorda på drøyt 27 døgn. En gang hvert 27. døgn, ved nymåne, kommer månen ganske nær sola på himmelen. Hvorfor blir det ikke solformørkelse hvert 27. døgn?
blank
Hvor ofte er det formørkelser?
Hvert år er det maksimum 5 og minimum 2 solformørkelser på jorda. De fleste av disse er partielle, det vil si at ingen steder på kloden vil månen skygge for hele sola. Da passerer månen enten litt over eller litt under sola på himmelen.
blank
Total solformørkelse
Det er en ganske enestående opplevelse å overvære en total solformørkelse! Er været fint, skjer dette: Med sikkert utstyr ser vi at månen så vidt begynner å sige innover solskiven.
blank
Viktighet for vitenskapen
Frem til romalderen ga de totale solformørkelsene oss den eneste sjansen til å observere solas ytre atmosfære. Forskere valfartet fra hele verden med sine instrumenter for å utnytte de få minuttene formørkelsene varte.
blank
Partielle og ringformede solformørkelser
Partielle, eller delvise formørkelser forekommer langt hyppigere enn de totale og er synlige over langt større områder.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank