Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Bokmål
Mystikken ved nordlyset
Mystikken ved nordlyset Omgitt av mystikk frå gamle dagar, i dag gjenstand for sunn nyfikne hos folk flest og for djup interesse frå forskarane.
Har du sett nordlys?
Denne faktadelen vil gi innblikk i nordlysforsking, folketru og mystikk, nordlysformer og bilete.
blank
Historikk og beskriving
Den norske forskaren Kristian Birkeland la fram den første teorien for korleis fenomenet oppstår, ved hundreårsskiftet.
blank
Historie, folketru og mystikk
Nordlys er natur, fysikk og naturvitskap – men er også ein del av kulturhistoria. Gjennom fleire tusenår er det knytt historier, mytar og førestellingar rundt fenomenet nordlys, som har fascinert både forskarar, folk flest og kunstnarar.
blank
Nordlysformer og -bilete
Nordlys førekjem aldri i høgder under 80 kilometer og sjeldan over 300 kilometer. Gjennomsnittet er 110 kilometer.
blank
Sol- og nordlysobservasjoner
Sola og nordlyset den er med på å skape har lenge vært områder som norske forskere har vært spesielt gode på. På nettet finnes mange gode muligheter til å følge med på hva som skjer.
blank
Nordlysfotografering
I denne artikkelen får du tips til hvordan en kan ta gode nordlysbilder. Det er ingen fasit på hvordan dette skal gjøres siden nordlyset varier i utbedrelse, lysstyrke og dynamikk. Dette, samt lysforurensingene som kommer fra omgivelsene, gjør at en aldri kan ta et nordlysbilde på akkurat samme måte to ganger og få samme resultat. Å fotografere nordlyset kan på mange måter regnes som en kunstform.
blank
Forsking
Rakettskytefeltet på Andøya i Noreg har lenge vore ein hyrnestein i bakkebasert nordlysforsking.
blank
Nordlys og sydlys er forskjellige
Norske forskere er involvert i oppdagelsen av forskjellen på nordlys og sydlys, eller aurora borealis og aurora australis.
blank
Betydningen av retningen til magnetfeltet i solvinden
Bruk Viten-programmet "Nordlys" som et hjelpemiddel til å forstå solvinden og retningen til solvindfeltet.
blank
ACE-satellitten måler solvinden
ACE – Advanced Composition Explorer er en amerikansk satellitt som har som hovedformål å måle solvinden. ACE er plassert i bane rundt L1-punktet (lagrangepunkt) mellom jorda og sola. Her måler den diverse parametre i solvinden.
blank
Magnetometermålinger og nordlys
Nordlys dannes ved at elektrisk ladde partikler kolliderer med atomene i atmosfæren slik at disse begynner å lyse. Der hvor de elektrisk ladde partiklene kommer ned dannes det også elektriske strømmer høyt oppe i atmosfæren. Disse strømmene kan vi måle ved å måle endringer av magnetfeltet her nede på bakken.
blank
All-sky -kamera
"All-sky"-kamera er som navnet sier kamera som kan ta bilde av hele himmelen på en gang. Dette kan man få til ved å bruke "fiskeøye"-linse (fish-eye) eller systemer med et konvekst speil. Flere kamera har filtre som gjør at man bare ser en spesiell bølgelengde (farge) av lyset.
blank
Beregning av tidsforsinkelse fra ACE:eksempel fra 25.10.2007.
25. Oktober 2007 ble det av ACE registrert en ganske brå endring av solvind. Sanntidsdataene fra ACE er vist figuren under. Vi kan her se at både tettheten, farten og temperaturen gjør et hopp kl 10:40 UT.
blank
Solvind og jordas magnetfelt, fordypning
Solvinden presser på jordas magnetfelt med et trykk. Dette trykket består av tre komponenter hvor både solvindmagnetfeltet, farten, temperaturen og tettheten inngår.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank