Om Sarepta
Søk
Íslenska
English
Vårt strålende univers
Sola
Vår naboplanet Venus
Utforsk planeten Mars
I bane rundt Saturn
Satellitter i bane
Romsonder og bemannede romfartøy
Jorda sett fra satellitt
Satellitter overvåker jorda
Jordobservasjon og GIS
Spinn-off
Satellittbilder
Lenkebibliotek
Vårt strålende univers
Sola
Utforsk planeten Mars
I bane rundt Saturn
Satellitter i bane
Jorda sett fra satellitt
Satellitter overvåker jorda
Undervisningsnettsteder, aktiviteter
Programvare, verktøy, data
Prosjekter, kurs, seminarer
Romorganisasjoner, bedrifter, foreninger
Ordliste
Programvare
Læreplaner
Konkurranser
Prosjekter, aktiviteter
Nyhetsnotiser
Forum
blank
blank
DENNE SIDEN ER FLYTTET!
blank
Vi beklager, men grunnet tekniske endringer på Sarepta er den siden du ser etter flyttet.
blank
Den nye siden finner du sannsynligvis her:
http://www.sarepta.org/lenker.php?lnk=1&s=1
blank
Eller du kan gå til Sareptas forside:
http://www.sarepta.org/
blank
Vennligst oppdater bokmerkene dine!
blank
Sarepta er en tjeneste fra Norsk Romsenter , www.romsenter.no
og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no.
Kontakt Sarepta