Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Oppgaver
strek
strek
Lenker
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Oppgave 4
Vannet langs kystene spiller en viktig rolle for produksjon av mat fra havet.
 
ESA/ACRI.
ESA/ACRI.
Bildet til høyre er tatt av instrumentet MERIS om bord på miljøsatellitten Envisat.
Det viser Benguela strømmen, en kald strøm på vestkysten av Sør-Afrika. Det er en tydelig oppvelling i dette området.

Næringsrikt vann og sol gjør at det er en stor mengde med planteplankton.
Les om oppvelling i faktainformasjonen om havstrømmer.

Hvilke kystområder på jorda er kjent for å være viktige oppvellingssområder?

Hva er spesielt med disse havområdene og hvorfor er de viktige for befolkningen?
 
Globalt havoverflatetemperaturbilde, juni 2003.
Bildet er hentet fra Sarepta.
Globalt havoverflatetemperaturbilde, juni 2003.
Bildet er hentet fra Sarepta.
Hva er sammenhengen mellom temperaturen på havoverflaten, sirkulasjon og fiskebestand?

Sarepta tilbyr globale havoverflatetemperaturbilder. Det er bilder som bygges opp som et månedsbilde hver dag av ATSR (Along Track Scanning Radiometer) instrumentet om bord på den europeiske satellitten ERS-2.

Temperaturene som presenteres i bildet er gjennomsnittet over et område på 50 x 50 km. Det globale bildet bygges opp over en 35 dagers periode.

Studer ATSR-bildene i Sarepta.
Se etter bilder hvor det er kaldt vann nært inne ved kysten og varmere vann lengre vest.
Tror du dette er oppstrømmingsområder? Forklar hvorfor.
Hvordan kan du sjekke dette mot meteorlogisk informasjon?
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3
Oppgave 5
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank