Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Spennende utfordringer ved romfartssenteret ESTEC
I mars 2005 reiste sivilingeniør Åge-Raymond Riise fra spennende oppgaver ved Andøya Rakettskytefelt til nye utfordringer som Young Graduate Trainee i ESAs tekniske senter ESTEC (European Space Research and Technology Center) i Nederland.
 
Gjennom den europeiske romorganisasjonens Young Graduate Trainee-program, kan studenter som har avsluttet – eller er i ferd med å avslutte mastergrad, få arbeidserfaring som trainee ved et ESA-senter. ESA gir hvert år flere nylig ferdigutdannende muligheten til å jobbe på et av ESAs sentre, sammen med en veileder/team og som del av et prosjekt, for å lære mer om romvirksomhet generelt og om ESA.
 
Nyttig jobberfaring ved Andøya Rakettskytefelt
Prosjektleder Åge-Raymond Riise
Prosjektleder Åge-Raymond Riise
Åge-Raymond er utdannet sivilingeniør i romteknologi ved høgskolen i Narvik. Deretter har det vært to aktive og spennende år ved Andøya Rakettskytefelt (ARS).

I en samtale med Åge-Raymond ved ESTEC i august 2005, uttrykker han at disse årene ved ARS har gitt nyttig bedriftserfaring og oppgaver med fokus på bl.a. den første norskbygde studentsatellitten, å motta telemetri fra Rakettskytefeltets sonde raketter, samt undervisning i NAROM. Etter å ha blitt opptatt i Young Trainee-programmet etter søknad til ESA Department i 2004, begynte han å jobbe i mars i år ved ESAs tekniske senter ESTEC i Nederland.
 
Prosjektleder for YES2-prosjektet
Åge-Raymond Riise ble satt til å være prosjektleder i ESA for YES2 (Young Engineers` Satellitte 2). Her leder han et team på 5 studenter i tillegg til å følge opp hovedkontraktør. Teamet består av siste års studenter som jobber parallelt med masteroppgaven. Disse studentene koordinerer studenter ved universiteter i andre europeiske land som har deloppdrag (Work Package) med YES2-prosjektet.
 
Hva er YES2
Skisse av YES2.
Skisse av YES2.
Ideen med YES2-prosjektet startet sommeren 2002 ved at hovedkontraktør Delta-Utec i Leiden i Nederland dro for å besøke 25 universiteter i Europa for å danne et nettverk av universitet gjerne uten erfaring innen romvirksomhet, for å bygge en satellitt sammen.

Hensikten med YES2-prosjektet er:
- å gi studenter en motiverende teknisk og opplæringsmessig erfaring
- demonstrere SpaceMail, dvs å returnere en liten kapsel fra verdensrommet til jorda ved å bruke en vel 30 km lang wire/line i stedet for en rakettmotor
- demonstrere fleksibelt varmeskjold teknologi ved å bruke en liten ”single-stage” kapsel

Hvis man skal sende noe hjem fra romstasjonen i dag, kreves en bemannet ferd med romfergen eller en Sojuz-kapsel. Dette er kostbart og lite effektivt hvis det er snakk om å få hjem mindre nyttelast, for eksempel prøver fra et forskningsprosjekt. Dette blir det første europeiske eksperimentet med bruk av wire/line.
 
YES2 vil til sammen veie under 32 kg, mens selve kapselen er kun på ca. 4 kg med en størrelse på omtrent 40 cm i diameter. Den skal fly som passasjer på den russiske eksperimentsatellitten Foton-M3.
Foton-M3 satellitten skal fly i 12 dager i en høyde like under den internasjonale romstasjonen (ca. 400 km over jordoverflaten). Etter 12 dager er planlagte målinger for Foton-M3 avsluttet. Da vil kapselen til YES2 slippes og linen trekkes ut fra en spole med spesialtvunnet fiber.
Kapselen trekker med seg den lange linen, og det oppstår svingninger. Dette bremser opp kapselen slik at den får for lite fart til å holde seg i bane. Dermed begynner den å falle mot jorda.

Hvis alt går etter planen vil det ta omlag fem timer for kapselen å synke 30 kilometer og inn i jordas atmosfære. På grunn av friksjonen vil linen brenne opp, og kapselen falle mot jorda. Den er forventet å lande innenfor et område på 400x100 kilometer i Kazahkstan.

YES2 skal etter planen skytes opp høsten 2007.
Illustrasjonen viser Foton-M3 satellitten og YES2-kapselens ferd mot jorda.

I denne arbeidsperioden forteller Åge-Raymond at det er fokus på å få samtlige delsystemer i YES2 klare for CDR godkjenning, - Critical Design Review. Da noen av delsystemene har visse problemer, er det opprettet et ”Tiger Team” som ledes av Åge-Raymond. Derfor passer det fint inn i planene at Foton-M3 et utsatt et år for utskyting, - fra september 2006 til september 2007.
 
Fortsatt muligheter for norske studenter å delta i YES2
Åge-Raymond uttrykker at det vil være muligheter for norske studenter å delta i YES2 i de siste fasene mot utskytning, - fra oktober 2005. De fleste studentene er ingeniører innen for eksempel elektronikk, data, kommunikasjon, romingeniører. Men det er også aktuelt med studenter innen andre fagområder som prosjekt ledelse, administrasjon, økonomi og politikk.
Send en e-post til Åge-Raymond Riise for mer informasjon:
Aage.Raymond.Riise@esa.int

Jeg stortrives ved ESTEC, sier Åge-Raymond ved slutten av samtalen. Det er et ungt og aktivt fagmiljø, - svært sosialt og nært til utelivet. Så er det bare å ønske han lykke til med utskytingen, og kanskje dette eksperimentet vil vise seg å bli begynnelsen til hvordan posten heretter sendes fra den internasjonale romstasjonen ned til jorda. Nemlig med en kule som sendes i line fra romstasjonen.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
Aktuelle lenker:
punkt Young Engineers` Satellitte 2
 
Dette temaet inneholder også:
ESA sin 4. workshop for lærere i august 2013
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2013
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2012
ESA sommer workshop 2011 for lærere
International Space Camp sommeren 2010
Polarforskning i klasserommet
Asteroide med skolens navn
Nå kommer Galileoskopet
ESERO Norway kurs for lærere
Europeisk utdanningskontor etablerer kontor på Andøya
Science fiction - science fact
Leder for ESERO-kontoret i Norge
Astronomiåret 2009 – et år i astronomiens tegn
Polarforskning for lærere på Svalbard og Andøya
Elever vant konkurranse om nordlyset
Unge breforskere til Svartisen
Ta med klassen ut i verdensrommet
Styrk realfagene - hva med geofag?
Sarepta presentert på BETT 2007
Galathea 3 ekspedisjonen og Satellite Eye
"Naturfag under nordlyset" – nytt og unikt studietilbud for lærere
Nordisk Teacher Space Camp sommeren 2006
Elever får hjelp fra verdensrommet
ESA tilbyr gratis undervisningssett om ISS på norsk
ESA inviterer barneskolelærere til workshop
Informasjon fra Ninth Information Youth Forum, Granada, Spania
The role of Sun in climatic change
Informasjon fra Eighth Information Youth Forum i Lucerne, Sveits
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank