Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
"Naturfag under nordlyset" – nytt og unikt studietilbud for lærere
For første gang har de nordnorske lærerhøgskolene gått sammen om å tilby et felles utdanningstilbud. I samarbeid med NAROM tilbys nå et nytt og spennende årsstudium i naturfag, fordelt på seks ulike emner som også kan tas enkeltvis. Tilsvarende studium finnes ikke i Norge.
 
Forskningsstasjonen ALOMAR.
Forskningsstasjonen ALOMAR.
Det er høgskolene i Finnmark, Tromsø, Bodø og Nesna som sammen med NAROM, står bak dette nye studietilbudet for lærere i grunnskolen og videregående skole. Studiet er et svar på Kunnskapsløftets satsing på naturfag i skolen, og bygger på den nye læreplanen for grunnopplæringen i naturfag som gjelder fra høsten 2006.
”Naturfag under nordlyset” er utarbeidet i et samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og NAROM. Institusjonene bidrar innenfor områder de har særlig kompetanse på. Ingen av dem har hver for seg mulighet til å gi et tilsvarende helhetlig tilbud. Studiet omfatter emner som verdensrommet, atmosfære og miljø, jorda sett fra satellitter, geologi og naturfagdidaktikk. Utvikling av praktiske undervisningsopplegg som kan benyttes direkte i undervisningen, er sentralt i alle emnene.

Studiet er nett- og feltbasert og blir markedsført nasjonalt som videreutdanning for lærere i grunnskolen og videregående skole, samt for studenter i lærerutdanningen. Emnene henger tematisk sammen, men kan også tas enkeltvis og uavhengig av hverandre. Et unntak er ”Prosjektorganisert fordypning” som forutsetter at studentene har gjennomført minst et av de andre emnene. Hvert emne gir 10 studiepoeng.
Feltsamlingene vil i hovedsak gjennomføres ved NAROM. Opplæringsaktiviteten ved NAROM gjennomføres i nært samspill med de romrelaterte forskningsaktivitetene ved Norges eneste operative romsenter; Andøya Rakettskytefelt. Under feltsamlingene gjør studentene aktiv bruk av de unike fasilitetene i form av instrumentering og kompetanse på romsenteret. Et studietilbud i denne form kan ikke tilbys andre steder i Norge.
 
I studiet vil det bli vektlagt å arbeide etter naturvitenskapelige arbeidsmetoder som kan overføres til undervisningen.
Studiene skal gi:
- Teoretisk bakgrunn knyttet til de ulike temaer.
- Praktiske undervisningsopplegg som kan benyttes direkte i undervisningen.
- Eksempler på hvordan teknologi som tema kan knyttes opp mot naturfag.
- Kompetanse i å koble IKT og naturfag.
- Kompetanse i bruk av LMS slik at dette er direkte overførbart til grunnskole og videregående skole.

Emne 1: Det nære verdensrommet / Fagansvarlig Høgskolen i Finnmark.
Emne 2: Feltgeologi i nærområdet / Fagansvarlig Høgskolen i Bodø.
Emne 3: Atmosfære og miljø / Fagansvarlig Høgskolen i Tromsø.
Emne 4: Jorda sett fra satellitt / Fagansvarlig Høgskolen i Bodø.
Emne 5: Prosjektorganisert fordyping / Fagansvarlig avhenger av tema.
Emne 6: Naturfagsdidaktikk / Fagansvarlig Høgskolen i Nesna.

Spørsmål knyttet til den faglige delen av studiet kan rettes til Høgskolen i Finnmark ved høgskolelektor Bjørn Tore Esjeholm (bjorne@hifm.no / tlf 78 45 02 70). Søknadsskjema kan lastes ned som pdf-dokument fra ”Aktuelle lenker”.

Mer informasjon om kurset finnes på narom.no under kurs for høgskoler (velg Kurs og prosjekter i toppmenyen, deretter Kurs og aktiviteter 2006).
I tillegg finnes en informasjonsbrosjyre (pdf-format) under ”Aktuelle lenker”.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
Aktuelle lenker:
punkt ALOMAR-laboratoriet på Andøya
punkt Andøya Rakettskytefelt (ARS)
punkt Søknadsskjema Naturfag under nordlyset (37 kb)
 
Dette temaet inneholder også:
ESA sin 4. workshop for lærere i august 2013
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2013
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2012
ESA sommer workshop 2011 for lærere
International Space Camp sommeren 2010
Polarforskning i klasserommet
Asteroide med skolens navn
Nå kommer Galileoskopet
ESERO Norway kurs for lærere
Europeisk utdanningskontor etablerer kontor på Andøya
Science fiction - science fact
Leder for ESERO-kontoret i Norge
Astronomiåret 2009 – et år i astronomiens tegn
Polarforskning for lærere på Svalbard og Andøya
Elever vant konkurranse om nordlyset
Unge breforskere til Svartisen
Ta med klassen ut i verdensrommet
Styrk realfagene - hva med geofag?
Sarepta presentert på BETT 2007
Galathea 3 ekspedisjonen og Satellite Eye
Nordisk Teacher Space Camp sommeren 2006
Spennende utfordringer ved romfartssenteret ESTEC
Elever får hjelp fra verdensrommet
ESA tilbyr gratis undervisningssett om ISS på norsk
ESA inviterer barneskolelærere til workshop
Informasjon fra Ninth Information Youth Forum, Granada, Spania
The role of Sun in climatic change
Informasjon fra Eighth Information Youth Forum i Lucerne, Sveits
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank