Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
ESERO Norway kurs for lærere
Ved det norske ESERO kontoret (European Space Education Resource Office) vil det utvikles og gjennomføres 25 videreutdanningskurs for lærere i ungdomsskolen i løpet av årene 2009, 2010 og 2011. Kursene er for deg som vil lære om hvordan romfartøy gir oss ny viten om verdensrommet og om nytten av satellitter i overvåking av jorda. Ressurser og materiell egnet for klasserommet vil bli tilgjengelig. Kursene er gratis. Ny søknadsfrist 27. mai 2009.
 
 
Om kursene
Det er to ulike kurs som tilbys i samarbeid med høgskolen i Bodø:
1) Satellittbilder, GPS og GIS i skolen
2) Verdensrom og klasserom

Omtale av kursene med studieplan finnes på hjemmesiden til høgskolen i Bodø.

Hvert kurs gir 10 studiepoeng, og vil være nettbaserte og med samlinger i ulike steder i landet. De nettbaserte aktivitetene vil være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en samling på tre dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom.
Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innlevering vil være et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema.

Kursene vil selvfølgelig knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Les mer om disse under beskrivelsen av det enkelte kurs.

Målgruppe er lærere i ungdomsskolen som underviser i naturfag og samfunnskunnskap/ geografi. Kursdeltagere må være villig til å bli kontaktet i perioden frem til 2-3 år etter kurset for å evaluere nytten i klasserommet.

ESERO Norway dekker kursavgift (ikke semesteravgift), samt oppholds- og reiseutgifter for de lærerne som deltar.

Kursene vil gjennomføres i samarbeid med andre nasjonale realfagsaktører som Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene i Norge.

Er du lærer i ungdomsskolen i naturfag eller samfunnskunnskap/ geografi og ønsker å vite hvordan du kan sikre deg plass på kursene? Start med å studere oversikten over kurs som tilbys i 2009

Søknadsfrist for kursene for høsten 2009 er 27. mai.
Dersom du har spørsmål knyttet til kursene så send en henvendelse til esero@rocketrange.no.

Informasjon om ESERO Norway finnes også på www.esero.no og www.narom.no.
 
Satellittbilder, GPS og GIS i skolen
Det vil bli tilbudt tilsammen 12 "Satellittbilder, GPS og GIS i skolen"-kurs med feltsamling ulike steder i landet i perioden 2009-2011.

Kurset vil gi kjennskap til hvordan jorda og atmosfæren kan utforskes og overvåkes ved hjelp av informasjon fra satellitter. Det vil være aktuelt innen temaer som værutvikling, havis, vegetasjon og ozon. Ferske satellittbilder vil være tilgjengelig. Det vil bli gitt opplæring i enkel bruk av bildebehandling for å analysere satellittbilder fra nærområdet samt kjennskap til hvordan man kan kombinere satellittbilde med kartdata (f.eks. elver, veier, løsmasser, bergarter). For kartdataene vil et enkelt GIS-program (geografiske informasjonssystem) bli brukt for visualisering. GPS vil benyttes ute i felt.

Det vil være følgende tilknytning til læreplaner for ungdomsskolen:
NATURFAG
* Forskerspiren
- skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

* Mangfold i naturen
- observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde

* Teknologi og design
- gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

SAMFUNNSFAG
* Geografi
- lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og beherske målestokk og karttegn
- beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
- fortelle om naturgrunnlaget med vekt på jordas indre og ytre krefter, luftmassenesbevegelse, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn
 
Verdensrom og klasserom
Det vil bli tilbudt tilsammen 13 "Verdensrom og klasserom"-kurs med feltsamling ulike steder i landet i perioden 2009-2011.

Kurset vil gi kunnskap om forskning og nye muligheter for å utforske verdensrommet ved bruk av romsonder og bemannede romfartøy. Kursdeltagere vil få kjennskap til romferder til planeter som Mars, Saturn og Venus og gjøre egne observasjoner av planeter og stjerner ved bruk av enkelt teleskop (Galileoskop, ett til hver kursdeltager). Det vil være aktiviteter for studie av solvind og nordlysfenomen ved bruk av egnet utstyr, bilder av sola og sanntidsdata. Det vil bli tilgjengelig undervisningsmateriell og ressurser med fokus på den internasjononale romstasjonen (ISS), - hvordan bygge en romstasjon, livet om bord og arbeide om bord. I tillegg vil det bli opplæring innen satellittnavigasjon og bruk av GPS.

Det vil være følgende tilknytning til læreplaner for ungdomsskolen:
NATURFAG
* Forskerspiren
- skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

* Verdensrommet
- gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet
- presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter

* Teknologi og design
- gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
ESA sin 4. workshop for lærere i august 2013
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2013
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2012
ESA sommer workshop 2011 for lærere
International Space Camp sommeren 2010
Polarforskning i klasserommet
Asteroide med skolens navn
Nå kommer Galileoskopet
Europeisk utdanningskontor etablerer kontor på Andøya
Science fiction - science fact
Leder for ESERO-kontoret i Norge
Astronomiåret 2009 – et år i astronomiens tegn
Polarforskning for lærere på Svalbard og Andøya
Elever vant konkurranse om nordlyset
Unge breforskere til Svartisen
Ta med klassen ut i verdensrommet
Styrk realfagene - hva med geofag?
Sarepta presentert på BETT 2007
Galathea 3 ekspedisjonen og Satellite Eye
"Naturfag under nordlyset" – nytt og unikt studietilbud for lærere
Nordisk Teacher Space Camp sommeren 2006
Spennende utfordringer ved romfartssenteret ESTEC
Elever får hjelp fra verdensrommet
ESA tilbyr gratis undervisningssett om ISS på norsk
ESA inviterer barneskolelærere til workshop
Informasjon fra Ninth Information Youth Forum, Granada, Spania
The role of Sun in climatic change
Informasjon fra Eighth Information Youth Forum i Lucerne, Sveits
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank