Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Internasjonal essay konkurranse, "Verdensrommet i vårt daglige liv"
EURISY og UNESCO inviterer elever i aldersgruppen 11-15 år til internasjonal essay konkurranse skoleåret 2003-2004.
 
Det ønskes å øke bevisstheten for ungdom på betydningen av verdensrommet i vårt daglige liv og oppmuntre ungdom til å tenke seg hvordan fremtidige bidrag fra verdensrommet vil bety for vårt samfunn på jorda.

TEMA
"Verdensrommet i vårt daglige liv"

HVEM KAN DELTA
Elever i alderen 11-15 år.

INNHOLD
Elever er invitert til å skrive om hvordan verdensrommet er med på å forbedre og gjøre det daglige livet lettere, og hvordan verdensrommet bidrar til deres sosiale, økonomiske og kulturelle utvikling. Videre å gi en fremtidig beskrivelse av betydningen av verdensrommet for samfunnet i de kommende årene.
 
KONKURRANSEREGLER
SPRÅK
Essayet kan skrives på norsk, engelsk, fransk eller på et annet europeisk språk som vil bli oversatt til engelsk eller fransk av nasjonal kontaktperson.

PRESENTASJON
Essayet må skrives med dobbel linjeavstand på A-4 papir og med marg på 2,5 cm på alle sidene. Anbefalte fonter er Arial, Helvetic og Times New Roman (12 punkter i skriftstørrelse).

Lengden på essayet må ikke være mer enn 1 000 ord.
Dersom det har vært tatt i bruk kildemateriale, så skriv ned tittel på forfatter, navn på forlag og dato for publikasjonen på et eget ark.

Hvert essay må følges med et offisielt påmeldingsskjema (se lenken Påmeldingsskjema under).
 
INNSENDING AV ESSAY
Essay skrevet på norsk sendes på e-post til norsk kontaktperson, Birgit Strømsholm, birgit@spacecentre.no

Det er også mulig å sende essayet og påmeldingsskjema på CD til følgende adresse:
Norsk Romsenter
Att.: Birgit Strømsholm
Boks 113 Skøyen
0212 Oslo
 
FRISTER
Innleveringsfrist for essayet til norsk kontaktperson er 30. april 2004.
 
HVORDAN BLIR ESSAYENE VURDERT?
Essayene vil bli vurdert ut fra hvordan temaet er forstått, originaliteten, kreativiteten og bruk av kildemateriale.
En internasjonal jury vil møtes i Paris i juni 2004 for å velge ut de 3 beste essayene.
 
PREMIER
Første premie: et digitalt eller høykvalitets 35 mm kamera (vinneren bestemmer selv)
Andre premie: et 35 mm kamera
Tredje premie: en kikkert
 
Annonsering av vinnere
Vinnerne vil bli informert direkte av EURISY og UNESCO i juni 2004. Navnene vil komme på EURISY´s og UNESCO´s nettsteder.
 
COPYRIGHT
Alle innsendte essay vil bli arrangørene sin eiendom (EURISY og UNESCO). Essayene kan fritt bli brukt i publikasjoner eller i informasjonsmateriale.
 
FORSLAG/TIPS TIL ET BRA ESSAY
For å forberede et bra essay, kan det være en fordel å diskutere temaet med faglærer eller familien, utveksle idéer med fagpersoner innen verdensrommet, lese bøker og tidsskrifter om verdensrommet, se på innholdet i Sarepta eller besøke noen av nettstedene som er listet opp under.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
Aktuelle lenker:
punkt Belgian Earth Observation
punkt Canada Centre for Remote Sensing
punkt ESA Education Human Spaceflight
punkt ESA Educational Office
punkt KIDSPACE
punkt NASA´s undervisningsportal
punkt Nettstedet Eduspace
punkt Påmeldingsskjema
 
Dette temaet inneholder også:
Bli vektløs med elevkonkurransen YouTube Space Lab!
Astronomiåret 2009, konkurranser og ressurser
Navnekonkurranse for neste store oppdrag på romstasjonen
Catch a Star 2008
Therese vant spennende tur til oppskytingsbasen Kourou
Web-quiz om romvær og det internasjonale heliofysiske år
Vil du oppleve vektløshet?
Konkurranse for barn og ungdom: lag spilleliste for astronauter
Tegn din egen "SPACE ROBOT", konkurranse med frist 1. mars
Adventskalendere om verdensrommet
Postkort fra Venus: Bli med på en kunstkonkurranse!
Ungdommer vant konkurranse og reise til Svalbard
SCIENCE FICTION KONKURRANSE "FRA JORDA TIL PLANETEN X"
Konkurranse i forbindelse med Fysikkens år 2005
Konkurranse for unge satellitt-meteorologer
Lag en vannrakett - konkurranse
Internasjonal science fiction konkurranse for ungdom skoleåret 2003-2004
Spennende tegnekonkurranse for barn skoleåret 2003-2004
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank