Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Konkurranse i forbindelse med Fysikkens år 2005
Aktuelt for elever i 8. klasse i Nordland, Troms og Finnmark. Skolene må ha en partnerskapsavtale med en lokal bedrift. Den kan tegnes nå. Benytt lenken nederst på siden: "Hvordan tegne avtale med en lokal bedrift?".
 
2005 er av UNESCO utpekt til Fysikkens år i forbindelse med 100 års jubileet for Einsteins "mirakuløse år". I 1905 kom hans banebrytende arbeider om spesiell relativitetsteori, fotoelektrisk effekt og brownske bevegelser.
I Norge faller Fysikkens år sammen med 100-årsjubileene for unionsoppløsningen og for Norsk Hydro.
Fysikkens år i Norge åpnes 24. januar under Realfagskonferansen i Tromsø.
 
Real Ungdomsleir og konkurranse i fysikk
Real Ungdomsleir er en ukes realfagsleir på Andøya Rakettskytefelt, for 8. klassinger i Nordland, Troms og Finnmark.
Arrangørene bak denne leiren er:
NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), Fylkeskommunen og fylkesmennene i de tre nordligste fylkene i samarbeid med NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring), PIL (Prosessindustriens Landsforening) og TBL bedrifter (Teknologibedriftenes Landsforening) i landsdelen.
 
I forbindelse med Fysikkens år 2005 har arrangørene av leiren besluttet at det skal lages en konkurranse i fysikk for 8. klassetrinn. Det vil bli plukket ut 24 vinnere, 12 jenter og 12 gutter (maks 2 per klasse). 10 elever fra Nordland, 8 fra Troms og 6 fra Finnmark.

Vil du være med på å slippe en ballong som måler trykk og temperatur opp til 25 km i atmosfæren? Hvalsafari? Bygge Robolego? Høre på populærvitenskapelige foredrag av kjente professorer?
Da må du og klassen din delta i denne konkurransen!

Velg oppgave 1, 2 eller 3.
 
Konkurranseoppgave 1
For at den innsendte oppgaven skal bli bedømt, må dere huske å sende inn resultat av et praktisk arbeid, for i tillegg til svarene på spørsmålene må produktet, en film eller annen dokumentasjon sendes inn.
Loggarbeid som er utført i løpet av prosjektet, hypotese og konklusjon skal følge produktet ved innsendelse.
Husk at partnerskapsbedriften må synliggjøres gjennom svaret i den praktiske oppgaven deres d).
 
Bildet er tatt over Tromsø av Steinar Berger.
Bildet er tatt over Tromsø av Steinar Berger.
a) Nordlyset har ulike farger. Hvilke og hvorfor?
b) Hvorfor kan vi ikke se nordlyset når det er overskyet? Hvor er det da?
c) Hvorfor kan vi se stjernene gjennom nordlyset, men ikke se nordlyset gjennom skyene?
d) Her kreves det et samarbeid mellom to skoler (minimum 2 mil fra hverandre og maksimum 15 mil fra hverandre), og samarbeidet må foregå 3-4 kvelder i løpet av vinteren. Dere må ta bilder på samme tid, i samme retning og mot et kjent stjernebilde - derfor er telefon viktig å ha tilgjengelig. I denne prosessen og under planlegging av selve utførelsen kan det være lurt å ta kontakt med partnerskapsbedriften deres.
Nå skal dere måle høyden på nordlyset! Hva må dere først finne ut? Hvordan fikk dere det til? Klarer dere å finne fysiske svar på dette?

Partnerskapsbedriften kan også være en videregående skole!
 
Konkurranseoppgave 2
For at den innsendte oppgaven skal bli bedømt, må dere huske på å sende inn resultat av et praktisk arbeid, for i tillegg til svarene på spørsmålene må produktet, en film eller annen dokumentasjon sendes inn.
Loggarbeid som er utført i løpet av prosjektet, hypotese og konklusjon skal følge produktet ved innsendelse.
Husk at partnerskapsbedriften må synliggjøres gjennom svaret i den praktiske oppgaven deres d).
 
a) Tenk dere at skolen har idrettsdag og sleggekast er en av øvelsene. Hva skjer når slegga kastes? Hva kalles dette fysiske fenomenet?
b) Hva er forskjellen mellom bruken av uttrykket arbeid i dagligtale og i fysikken?
c) Friidrettsbaner av kunststoff har ofte veldig sterk friksjon. Hvorfor risikerer man å få brannsår når man løper fort og så faller på en slik bane?
d) Dette må utføres på en slett gressmatte eller inne i en idrettshall.
Tenk dere at en fotball skal sparkes inn i et lite landhockeymål. Problemet er imidlertid at målet står 5 meter fra dere og 5 meter til høyre eller venstre. Se figuren over. Se bort fra luftmotstanden.
Gjennomfør forsøket. Hvordan kan man få denne ballen inn i nettet? Hvor på ballen må man sparke? Klarer dere å finne en fysisk løsning på dette?

Partnerskapsbedrifter her kan også være idrettslag, fotballag, flyselskap, osv.
 
Konkurranseoppgave 3
For at den innsendte oppgaven skal bli bedømt, må dere huske på å sende inn resultat av et praktisk arbeid, for i tillegg til svarene på spørsmålene må produktet, en film eller annen dokumentasjon sendes inn.
Loggarbeid som er utført i løpet av prosjektet, hypotese og konklusjon skal følge produktet ved innsendelse.
Husk at partnerskapsbedriften må synliggjøres gjennom svaret i den praktiske oppgaven deres a).
 
a) Ta utgangspunkt i partnerskapsbedriften deres, og lag en miljøfysikk/fysikkoppgave som er skreddersydd til denne bedriften. Etterpå utfører dere oppgaven og sender resultatet til oss.
Ettersom leiren arrangeres på Andøya Rakettskytefelt, kunne det ha vært flott hvis dette var oppgaver som tok for seg f.eks. atmosfærefysikk. Hvordan fungerer forholdet med kraft og trykk - motkrefter? Finnes det fysikk på 200-lappen?

Partnerskapsbedrifter her kan også være banker, renovasjonsselskaper, prosess og kjemibedrifter, osv.
 
Kriterier for å delta
1. Skolen må ha en partnerskapsavtale med en lokal bedrift. Den kan tegnes nå. Benytt lenken "Hvordan tegne avtale med en lokal bedrift?".
2. Skolen må ligge i Nordland, Troms eller Finnmark
3. Produktet må være utført av 8. klassinger
4. Produktet må være et svar på oppgavene som er blitt gitt
5. Send med noen ord om hvorfor dere gjerne vil delta på Real Ungdomsleir 2005
 
Viktige frister
* Frist for innlevering er 31. mars 2005. Innleveringen kan skje via e-post.
* Vinnerne blir kåret 15. april 2005
* Innen utgangen av april 2005 blir de ulike vinnerne kontaktet
* I uke 23 i 2005 blir Real Ungdomsleir 2005 gjennomført
 
Hvem er juryen?
* Professor Alv Egeland, Universitetet i Oslo
* Administrerende direktør Kolbjørn Adolfsen, Andøya Rakettskytefelt
* Rådgiver Berit Bang, Fylkesmannen i Nordland, Oppvekst og utdanningsavdeling
* Kompetansemedarbeider Ann-Kristin Edvardsen, NHO Troms
* Studieleder Margaret Dalseng, NAROM
 
Adresse for innsending og kontaktinformasjon
* Adresse for skriftlig innlevering: NAROM, pb. 54, 8483 ANDENES

* Kontaktinformasjon:
- e-post: narom@rocketrange.no
- telefon NAROM: 76 14 45 34 (Anita) eller 76 14 45 36 (Hege)

Innhold på nettstedet Sarepta kan være til hjelp for å løse noen av oppgavene. Informasjon om nordlyset finnes under tema Sola.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
Aktuelle lenker:
punkt Hvordan tegne avtale med en lokal bedrift?
punkt Læreverket VKII Romteknologi
punkt NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring
punkt Nettstedet skoleporten.no
punkt Nettstedet til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
punkt Nettstedet Utdanning.no
punkt Norsk Romsenter
punkt Påmeldingsskjema for konkurransen
 
Dette temaet inneholder også:
Bli vektløs med elevkonkurransen YouTube Space Lab!
Astronomiåret 2009, konkurranser og ressurser
Navnekonkurranse for neste store oppdrag på romstasjonen
Catch a Star 2008
Therese vant spennende tur til oppskytingsbasen Kourou
Web-quiz om romvær og det internasjonale heliofysiske år
Vil du oppleve vektløshet?
Konkurranse for barn og ungdom: lag spilleliste for astronauter
Tegn din egen "SPACE ROBOT", konkurranse med frist 1. mars
Adventskalendere om verdensrommet
Postkort fra Venus: Bli med på en kunstkonkurranse!
Ungdommer vant konkurranse og reise til Svalbard
SCIENCE FICTION KONKURRANSE "FRA JORDA TIL PLANETEN X"
Konkurranse for unge satellitt-meteorologer
Lag en vannrakett - konkurranse
Internasjonal science fiction konkurranse for ungdom skoleåret 2003-2004
Internasjonal essay konkurranse, "Verdensrommet i vårt daglige liv"
Spennende tegnekonkurranse for barn skoleåret 2003-2004
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank