Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Bemannede romfartøy
strek
Apollo-ferder
strek
Nyere måneferder
strek
Romfergen
strek
Romstasjoner
strek
Den internasjonale romstasjonen
strek
strek
Lenker
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nytt mannskap til ISS i april 2005 for å gjennomføre ENEIDE-prosjektet
ESA-astronauten Roberto Vittori har lagt ut på sin andre Sojus-ferd til den internasjonale romstasjonen.
 
ESA-astronauten Roberto Vittori.
ESA-astronauten Roberto Vittori.
ENEIDE-oppdraget startet 15. april 2005 med oppskytningen av ESA-astronauten Roberto Vittori fra Italia og mannskapet på ISS Ekspedisjon 11 om bord i Sojus TMA-6 på flyvning 10S til den internasjonale romstasjone (ISS).

Oppskytningen fant sted på Bajkonur-kosmodromen i Kasakhstan klokken 06.46 lokal tid (02.46 norsk tid). Sojus TMA-6 nådde jordbanen etter en ni minutters oppstigning med en Sojus-bærerakett.
 
ESA-S. CORVAJA.
ESA-S. CORVAJA.
De vil bruke ca. to dager på å nå frem til ISS med mannskapet på tre: Roberto Vittori, den russiske kosmonauten Sergei Krikaljov, som skal være stasjonsjef for Ekspedisjon 11 på ISS, og NASA-astronauten John L. Phillips, som skal være teknisk medlem for Ekspedisjon 11. Etter planen skal de kobles automatisk til stasjonen 17. april klokken 04:19 norsk tid, og luken skal åpnes to omløp senere klokken 07:05.

Vittori er teknisk medlem av mannskapet på Sojus TMA-6, og skal sammen med fartøysjef Krikaljov spille en aktiv rolle i å manøvrere og koble til kapselen. Vittori skal også ha en nøkkelrolle på tilbaketuren, ved ferden gjennom jordatmosfæren og landingen.
Dette er den sjette ferden i den nye Sojus TMA-serien. Den første ble foretatt i oktober 2002 med ESA-astronaut Frank De Winne fra Belgia om bord.
 
Når ENEIDE-oppdraget er fullført, vil europeiske astronauter ha vært med på alle Sojus TMA-ferdene. Den nye Sojus TMA-6-kapselen erstatter TMA-5, som fløy Ekspedisjon 10 mannskapet til ISS i oktober 2004, og som har vært koblet til romstasjonen siden. Sojus TMA-6 skal være koblet til ISS i ca. seks måneder som livbåt.
 
ESA-S. CORVAJA.
ESA-S. CORVAJA.
Roberto Vittori er den første europeiske astronauten som besøker ISS for andre gang. I løpet av oppdraget på 10 dager, åtte av dem om bord i ISS, skal Vittori gjennomføre et omfattende eksperimentprogram (22 eksperimenter) på områdene menneskelig fysiologi, biologi, teknologi og undervisning. Det kan f.eks. dreie seg om forskning på elektromagnetisk stråling som, med utgangspunkt i jorda, later til å ha sammenheng med jordskjelv.

ENEIDE-prosjektet er finansiert i fellesskap av det italienske forsvarsdepartementet og den italienske regionen Lazio innenfor rammene av en avtale mellom ESA og Roskosmos, den føderale russiske romorganisasjonen. Mange av eksperimentene er derfor utviklet av italienske forskere og utformet av bedrifter og forskningsinstitusjoner i Italia.
 
ESA-S. CORVAJA.
ESA-S. CORVAJA.
Eksperimentene dekker et bredt spekter, blant annet forskning på tretthet i astronautenes armer. Resultatene av dette skal bidra til å finne frem til metoder som kan motvirke tretthet, opprettholde formen og øke effektiviteten hos astronautene. Dette er svært viktig med tanke på langvarige oppdrag i fremtiden.
Den biologiske forskningen består blant annet av et planteeksperiment som skal undersøke muligheten av å dyrke urter som et næringsrikt kosttilskudd i rommet. Dette eksperimentet har også et undervisningsrelatert element som tar sikte på å vekke interessen for forskning i rommet hos skolebarn ved å involvere dem i å få frø til å spire på jorda samtidig som Roberto Vittori utfører eksperimentet i rommet.
 
Strålingseksperimentet går i korthet ut på å registrere små variasjoner i jordas Van Allen belter, variasjoner som synes å opptre før jordskjelv. Van Allen beltene virker som en enorm antenne følsom for endringer i jordas magnetfelt. Målinger samlet av både russiske og amerikanske forskere i mer enn 15 år, antyder at antennen plukker opp et slags forvarsel om kraftige jordskjelv fire-fem timer før de inntreffer. Lazio-Sirad eksperimentet omfatter bruk av den første sensor for slike målinger i rommet.
Det forskerne har funnet ut her nede er at det i bakken før jordskjelv oppstår, dannes elektromagnetiske bølger med forskjellige frekvenser, blant annet lavfrekvente bølger som kan trenge gjennom atmosfæren og påvirke partikler som er fanget i Van Allen beltene.
Lazio-Sirad eksperimentet har også et annet formål – å bidra til studien av det lysglimt-fenomenet som har vært observert av en rekke romfarere. Nå gjelder det å finne ut mer om hvordan forskjellige typer kosmisk stråling påvirker det menneskelige øyet.

Lazio-Sirad skal være i gang minst seks måneder fra oppstart, men de første resultatene kan ventes ved utgangen av 2005. Til sammen involverer eksperimentet omkring 30 mennesker – fysikere, geofysikere, ingeniører og teknikere fra forskjellige institutter. Instrumentet som brukes i rommet er bygget på under et halvt år, og ble fraktet til romstasjonen med forsyningsfartøyet Progress M-52, skutt opp 28. februar.

På teknologisiden skal det utføres eksperimenter som skal prøve ut holdbarheten til elektriske komponenter til bruk i mikrosatellitter samt et eksperiment der formålet er å måle og verifisere GPS- og EGNOS-signaler i lav jordbane. Disse signalene skal benyttes av det kombinerte GPS/EGNOS-systemet for kontroll og styring av romfartøyer. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) er Europas første prosjekt innen satellittnavigasjon.
 
ESA-S. CORVAJA.
ESA-S. CORVAJA.
"Jeg er glad for at dette prosjektet går etter planen," sa Daniel Sacotte, direktør for ESA-avdelingen Bemannet romfart, mikrogravitasjon og utforskning. "Starten på ENEIDE-ferden er resultatet av en kjempeinnsats fra alle som har vært involvert i forberedelsene i Italia og Russland og ved ESA-sentrene, og jeg vet at innsatsen vil være like stor gjennom hele prosjektet og enda lenger.

Innsatsen og samarbeidet vil komme europeiske borgere i alle aldre til gode gjennom det omfattende vitenskapelige, undervisningsmessige og teknologiske programmet som skal gjennomføres under oppdraget, og jeg håper at dette vil være en spore for morgendagens forskere og ingeniører."

ENEIDE-oppdraget avsluttes etter 10 dager ved at tilbakevendingsseksjonen fra Sojus TMA-5 etter planen skal lande ved midnatt (norsk tid) 24/25 april 2005. På tilbaketuren skal Roberto Vittori ha selskap av mannskapet fra ISS Ekspedisjon 10, Leroy Chiao og Salizhan Sharipov, som ankom til ISS 16. oktober om bord i Sojus TMA-5. Krikaljov, stasjonsjef på ISS Ekspedisjon 11, og Phillips, teknisk medlem av Ekspedisjon 11, skal erstatte dem.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Den internasjonale romstasjonen - en oversikt
Monteringen og aktiviteter på romstasjonen er startet
ESAs største bidrag til den internasjonale romstasjonen
Romforskningsprosjekter ved Plantebiosenteret
Plantebiosenteret som brukerstøttesenter for ISS (N-USOC)
ESA tilbyr gratis undervisningsmateriell om romstasjonen
Norske elever stilte spørsmål til astronaut McArthur om bord på ISS
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank