Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Bemannede romfartøy
strek
Apollo-ferder
strek
Nyere måneferder
strek
Romfergen
strek
Romstasjoner
strek
Den internasjonale romstasjonen
strek
strek
Lenker
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
ESA tilbyr gratis undervisningsmateriell om romstasjonen
I et samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA og NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring), er det mulig å bestille gratis undervisningsmateriell for ungdomsskole og videregående skole.
 
 
ISS Educational Kit
ISS Educational Kit.
ISS Educational Kit.
Det nye undervisningssettet om den internasjonale romstasjonen (ISS), International Space Station Educational Kit, er utviklet av ESA eksperter og astronauter med aktivt innspill fra lærere; det ble pilotkjørt tidlig i 2003 med påfølgende forbedringer etter tilbakemeldinger.
40 000 eksemplarer er trykt på ikke mindre enn 11 språk (bl.a. norsk), og disse distribueres gratis til interesserte lærere i alle ESA-medlemslandene. Settet er beregnet på lærere og elever i ungdomsskolen.

Romfart og romforskning – kanskje spesielt astronauter – er noe som fasinerer mange unge. Ressurspermen ”ISS Education Kit” gir bakgrunnsmateriell om den internasjonale romstasjonen på et grunnleggende nivå og gir mulighet for å bruke romfart som en spennende og motiverende innfallsvinkel i undervisningen.

Kit’et er tverrfaglig og legger opp til at man kan bruke ISS som ramme for å undervise en rekke emner som det allerede undervises i skolen. Skoler kan fritt kopiere til undervisningsformål. Innholdet kan i tillegg lastes ned som pdf-dokument fra ESAs nettsted, - se lenken under "Aktuelle lenker".
I 2006 vil det også bli tilgjengelig en interaktiv versjon på nettet.
 
ISS DVD LESSON
Body space.
Body space.
ESA har satt i gang produksjon av en serie DVDèr kalt "ISS DVD Lesson series". Målgruppe er elever i alderen 12-18 år. Samtlige DVDèr i serien inkluderer 11 språk (dansk, tysk, engelsk, fransk, finsk, nederlandsk, italiensk, norsk, spansk og svensk).

De to første av tre DVDèr er allerede tilgjengelig. Den første DVDèn, "Newton in space", tar for seg Newtons tre bevegelseslover og blir demonstrert av astronauter om bord på den internasjonale romstasjonen og av elever fra ulike skoler i Europa ved hjelp av noen mer utradisjonelle eksperimenter.
DVDèn varer i 17 minutter og er delt inn i kapitler slik at det er enkelt å stoppe opp mellom de tre bevegelseslovene. Dette gir anledning til å stoppe opp for diskusjon i klassen, eventuelt prøve ut egne eksperimenter og demonstrasjoner.

Sammen med DVDèn finnes en læreveiledning på engelsk som gir nyttig bakgrunnsinformasjon og forslag til eksperimenter og videre fordypning.
Den neste DVDèn, "Body space", tar for seg menneskekroppen og hvordan den påvirkes av tyngdekraften og i tilstand med nesten vektløshet.
Den siste DVDèn er allerede i planlegging og vil ha fokus på kjemi. Her er bl.a. elever i ungdomsskolen på Sortland invitert til å delta med eksperimenter i klasserommet.

Det er mulig å bestille ett sett undervisningsmateriell (ISS Educational Kit og de to første DVDène) til skolen. Det gjøres ved å sende informasjon om skolenavn, adresse og kontaktperson til birgit@spacecentre.no innen 25. juni.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
Aktuelle lenker:
punkt ISS Educational Kit, download
 
Dette temaet inneholder også:
Den internasjonale romstasjonen - en oversikt
Monteringen og aktiviteter på romstasjonen er startet
ESAs største bidrag til den internasjonale romstasjonen
Romforskningsprosjekter ved Plantebiosenteret
Plantebiosenteret som brukerstøttesenter for ISS (N-USOC)
Nytt mannskap til ISS i april 2005 for å gjennomføre ENEIDE-prosjektet
Norske elever stilte spørsmål til astronaut McArthur om bord på ISS
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank