Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Bemannede romfartøy
strek
Apollo-ferder
strek
Nyere måneferder
strek
Romfergen
strek
Romstasjoner
strek
Den internasjonale romstasjonen
strek
strek
Lenker
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Plantebiosenteret som brukerstøttesenter for ISS (N-USOC)
Plantebiosenteret er fra 2003 valgt ut som ett av ti brukerstøtte-senter for den internasjonale romstasjonen (ISS) i Europa. Hovedoppgaven for det norske brukerstøtte-senteret, N-USOC (Norwegian User Support and Operation Center), er å gi støtte til brukere av EMCS på ISS.
 
ERM (Experiment Reference Model).
ERM (Experiment Reference Model).
I dette inngår forberedelser for romferder og operasjoner som foregår under ferdene med EMCS som en av flere multi-bruker enheter på ISS. Forskere som har fått valgt ut et eksperiment i EMCS vil få veiledning og råd om hvordan eksperimentet skal gjennomføres.

Ved Plantebiosenteret vil ERM (Experiment Reference Model) være bakkekontrollen under forsøket i rommet, og forskerene kan enten oppholde seg her under deler av gjennomføringen eksperimentet eller være tilstede i sitt eget laboratorium som er direkte knyttet opp mot N-USOC. Resultatene fra forsøkene på ISS vil gå via NASA/ESA og N-USOC til de ulike forskningsmiljøere.
 
European Modular Cultivation System (EMCS)
EMCS. Trykk på figuren for større bilde.
EMCS. Trykk på figuren for større bilde.
EMCS er en gravitasjons-biologisk nyttelast fra ESA som skal betjenes ombord på USAs laboratorium Destiny. EMCS er viet eksperimenter med planter, spesielt multigenerasjons- (frø-til-frø) eksperimenter og studier av gravitasjonseffekter på tidlig uvikling og vekst, av signaloppfatning og transduksjon i plantetropismer. Eksperimenter med insekter eller amfibier så vel som studier av celle- og vevkulturer er også påtenkt i EMCS.

EMCS er designet til å fly i en NASA "Express Rack". Utskytningen av EMCS vil være med "Utilisation Flight-1.1" (UF-1.1) og var planlagt til september 2004, men på grunn av Colombia-ulykken er den foreløpig forsinket til september 2005.

EMCS er utviklet under ESA-kontrakter gjennom et industrielt team ledet av selskapet ASTRIUM (Friedrichshafen, Tyskland).

I 1996 ble en av ESA-delkontraktene undertegnet av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, hvor grupper ved Botanisk institutt (nå : Institutt for biologi) og Institutt for fysikk har utført romrelaterte eksperimenter siden 1989. Denne første kontrakten, "Establishment of Test Benches and Verification of Scientific Compatibility on Subsystems of the Modular Cultivation System" er senere blitt fulgt av andre kontrakter;

I 1998, "Verification of Scientific and Biological Performance of the Modular Cultivation System Subsystem: Functional Model (FUMO)".

I 2002, "Testing the Experiment Reference Model (ERM) and Engineering Model (EM) of the European Modular Cultivation System (EMCS)".
Hovedformålet med disse studiene har vært å teste den vitenskapelige og biologiske yteevnen til komponentene som bygger opp EMCS. Denne testingen er viktig for å forsøke å forklare effektene som er forårsaket av mikrogravitasjon, og ikke andre faktorer fra verdensrommet.
 
Plant Cultivation Container (PCC)
Plantedyrking.
Plantedyrking.
En viktig del av EMCS er mulighetene for å dyrke planter over lengre tid (inntil 3 måneder) på ISS. Til dette formål er det utviklet i EMCS et antall plantedyrkingskammer (EC = Experiment Containers) med begrenset plass, hvor mindre planter som vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) kan utvikle seg fra frø til blomstring og ny frøsetting.

Ved Plantebiosenteret har man så utviklet en "blomsterpotte" (PCC = Plant Cultivation Container) som settes inn i hver EC. I denne spirer frøene av vårskrinneblom (og andre minder planter) og vokser frem til blomstrende planter I løpet av 2-3 måneder. Lys, vann og næring tilføres automatisk i EMCS gjennom et samspill mellom EC og PCC.
Klikk på bildet for et større bilde.
 
Grunnforskning: gravitasjon og planter
Tyngdekraftens virkning på veksten av høyere planter (f.eks. vårskrinneblom, Arabidopsis thaliana) er blitt mye studert på plante- og cellenivå. Slike studier kan gjennomføres både i laboratorier på jorda og i verdensrommet. På molekylært nivå er lite undersøkt og bare noen få gener er uttrykket og kartlagt ved forskjellige gravitasjonsbelastninger

Ansatte og studenter ved Plantebiosenteret har - siden de første forsøk startet på en russisk satellitt i 1989 - hatt mange eksperimenter på romfergen av planter og planteceller som utvikles under vektløshet.

Fokus idag er på vektløshet og hyper-g, og planters ulike reaksjoner på disse. For å opparbeide ny kunnskap om hvordan planter påvirkes av gravitasjon på celle- og molekylærnivå, blir vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) spirt under simulert vektløshet på jorden. Vektløshet kan simuleres ved bruk av forskjellige instrumenter som en todimensjonal klinostat (ved Plantebiosenteret) og RPM - Random Positioning Machine ved Dutch Experiment Support Center (DESC), Nederland.

Molekylærbiologiske analyser blant annet ved hjelp av cDNA Microarray teknologi (PRI, Nederland) vil være sentrale i disse undersøkelsene, hvor endret genuttrykk ved simulert vektløshet vil bli kartlagt. Det blir fokusert på gener som koder for proteiner som er viktige i cellevegg-biogenesen. Det første norske eksperimentet fra Plantebiosenteret og Institutt for fysikk, NTNU på ISS er godkjent av ESA/NASA. Her er fokus på frø-til-frø utvikling og molekylærbiologiske analyser.
 
Tidligere romforsøk
Plantbiosenteret og Institutt for fysikk har frem til høsten 2003 hatt 6 romfergeforsøk siden 1989. Alle forsøkene har vært kortidsforsøk, oftest over 3-4 dager siden maks varighet av romfergeoppholdene har vært 12-15 dager. I løpet av en så kort periode er det kun grunnleggende innsyn i plantecellers funksjon som kan oppnås.
Forsøkene så langt har vist at celledeling og tidlige utviklingstrinn av plantecellekulturer påvirkes, men entydige konklusjoner kan ikke trekkes.
Forsøk ved bruk av EMCS på ISS gir mulighet for å studere langtidseffekten av opphold under vektløshet og eksponering for kosmisk stråling i opptil 3 måneder. Dette gir mulighet for å følge en plante fra frø til frø - dvs. flergenerasjonstudier.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Den internasjonale romstasjonen - en oversikt
Monteringen og aktiviteter på romstasjonen er startet
ESAs største bidrag til den internasjonale romstasjonen
Romforskningsprosjekter ved Plantebiosenteret
Nytt mannskap til ISS i april 2005 for å gjennomføre ENEIDE-prosjektet
ESA tilbyr gratis undervisningsmateriell om romstasjonen
Norske elever stilte spørsmål til astronaut McArthur om bord på ISS
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank