Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Bemannede romfartøy
strek
Apollo-ferder
strek
Nyere måneferder
strek
Romfergen
strek
Romstasjoner
strek
Den internasjonale romstasjonen
strek
strek
Lenker
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Romforskningsprosjekter ved Plantebiosenteret
Plantebiosenteret er en avdeling under Institutt for biologi ved NTNU i Trondheim. De driver grunnforskning på planter som vokser under varierte gravitasjonsbetingelser for eksempel under simulert vektløshet på bakken og under reell vektløshet i verdensrommet (mikro-g betingelser).
 
EMCS.
EMCS.
I tillegg arbeides det med uttesting av en større utstyrsenhet kalt European Modular Cultivation System (EMCS) for dyrking av planter på den internasjonale romstasjonen (ISS). Det første norske eksperimentet på ISS kommer fra Plantebiosenteret. Her vil vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) bli dyrket fra frø til frø - samtidig som man med moderne molekylærbiologiske metoder kartlegger hvilke gener som mobiliseres under mikro-g betingelser i rommet.

Selve utformingen av EMCS bygger på en inkubator med kontrollert gassinnhold, relativ fuktighet og temperatur, plassert på en sentrifuge. Når EMCS blir benyttet til planteforsøk vil to rotorer med til sammen 8 eksperiment-containere (EC - Experiment Container) kunne bli brukt til flere typer eksperiment med forskjellige planter. To filmkamera, en på hver rotor vil bli benyttet til å kunne observere plantene under forsøket.
Klikk på illustrasjoen for en større versjon.
Plantebiosenteret har - sammen med Institutt for fysikk - over flere år vært engasjert i utprøving av ulike komponenter som skal være deler av EMCS for å se om disse fysiske enheter representerer ikke-biologiske barrierer for plantedyrkingen på ISS.
 
ERM-utprøving
Dyrkingskammer (EC).
Dyrkingskammer (EC).
ERM-enheten er bygget av Astrium i Tyskland som er den største romfartsindustri-enheten i Europa, og kom til Plantebiosenteret i mai 2003. Denne enheten som utgjør bakkesegmentet av EMCS, har siden vært grundig testet med hensyn til om mindre karseplanter for eksempel vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) vil kunne vokse i inntil 3 måneder under full kontrollerte betingelser (lys, fuktighet, temperatur) i de spesielle dyrknings-kammere (EC) som skal være sentrale enheter i EMCS.

En viktig oppgave i EMCS-forberedelsene og ERM-utprøvingen er å finne frem til optimale dyrkningsmedier og utvikling av de enheter hvor plantene skal vokse når de settes inn i EC på EMCS. Her er det spesielle problemer knyttet til næringsammensetning, tilførsel og opprettholdelse av fuktighet i mediene under plantenes vekst under vektløshet i rommet. Sentralt i undersøkelsene er også kartlegging av betingelser for å kunne observere planterøtters vekst i tre dimensjoner i rommet.
 
EM- og FM-undersøkelser
I tillegg til ERM så har Astrium også bygget en ingeniør-modell av EMCS (EM = Engineering Module) og den enheten som skal ut på ISS kalt FM (Flight Module) dvs. romsegmentet. Begge disse enehetene ble testet på samme måte som ERM i løpet av våren 2004 av hovedfagstudenter og ansatte ved Plantebiosenteret.
 
Bakgrunn for ESA-studier
Gjennomføringen av FUMO BB-studien (FUMO BB - Functional Bread Board), RSNS-studium og ERM studien er på grunnlag av at ESA har planer om å ha vitenskapelige forsøk av bl.a. planter i utviklete fasiliteter på den internasjonale romstasjonen (ISS) som skal stå ferdig i 2004. Hovedmomentene for undersøkelsene på planter er med fokus på hvordan planter vil reagere på vektløshet.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Den internasjonale romstasjonen - en oversikt
Monteringen og aktiviteter på romstasjonen er startet
ESAs største bidrag til den internasjonale romstasjonen
Plantebiosenteret som brukerstøttesenter for ISS (N-USOC)
Nytt mannskap til ISS i april 2005 for å gjennomføre ENEIDE-prosjektet
ESA tilbyr gratis undervisningsmateriell om romstasjonen
Norske elever stilte spørsmål til astronaut McArthur om bord på ISS
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank