Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
ACE-satellitten måler solvinden
ACE – Advanced Composition Explorer er en amerikansk satellitt som har som hovedformål å måle solvinden. ACE er plassert i bane rundt L1-punktet (lagrangepunkt) mellom jorda og sola. Her måler den diverse parametre i solvinden.
 
L1 ligger ca. 240 jordradier (Re) eller 1 500 000 km fra jorda, hvor tyngdekreftene fra jorda og sola oppveier hverandre slik at et romfartøy kan holde seg her med minimal bruk av styredrivstoff.

ACE måler mange forskjellige parametere i solvinden, men vi trenger bare noen få av dem for å se om det er muligheter for nordlys.

De parametrene vi skal bruke er:
• Solvindmagnetfeltet totalt (B) og i z-retning (Bz). Magnetfeltet måles i nano Tesla (nT)
• Tettheten (Density). Tettheten måles i partikler pr kubikkcentimeter (1/cm3)
• Farten (Speed). Farten måles i kilometer per sekund (km/s)
• Temperaturen (Temp). Temperaturen måles i Kelvin (K). (0 K = −273.15 °C).

Merk at tiden måles i UT – Universal Time, som er det samme som Greenwich Mean Time, altså soltiden i London. Norge ligger en tidssone fra London så det betyr at vi må legge en time til UT-tidspunktet for å få lokaltid i Norge. Om sommeren har vi sommertid, så da må vi legge 2 timer til UT-tidspunktet for å få riktig tid.
 
Klikk på illustrasjonen for å se hele plottet.
Klikk på illustrasjonen for å se hele plottet.
 
denne lenken finner du ferske målinger fra ACE. Velg plottet «Magnetic Field & Solar Wind Electron Proton Alpha Monitor (SWEPAM).

ACE måler magnetfeltet i tre forskjellige retninger og oppgir dette i et koordinatsystem som heter GSM - Geocentric Solar Magnetospheric. Dette koordinatsystemet har origo (nullpunktet) i midten av jorda. x-aksen peker rett mot sola, z-aksen peker nordover og ligger langs den magnetiske aksen til jorda. y-aksen peker til siden for jorda slik at det er 90° mellom alle aksene.
 
Klikk på bildet for å se hele illustrasjonen.
Klikk på bildet for å se hele illustrasjonen.
Det viser seg at for å få mest mulig energi overført fra solvinden til magnetosfæren, som er område som er innenfor jordas magnetfelt, er det viktig at magnetfeltet ligger mest mulig i negativ z-retning. Det vil si at det peker sørover (som vist på bildet til høyre). Vi sier da at Bz (z-komponenten av solvindmagnetfeltet) er negativ. Når Bz er positiv merker vi ikke så mye til solvinden her på jorda, men når den er negativ kommer det en mengde ladde partikler fra solvinden inn i jordas magnetfelt. Der følger de magnetfeltlinjene mot de magnetiske polene, og kan sees som nordlys i det de kommer inn i atmosfæren.

Bildet til høyre viser jorda og sola med GSM-koordinatsystemet tegnet inn i rødt (klikk på bildet for å se hele illustrasjonen). x-aksen peker mot sola, og z-aksen peker nordover. De svarte linjene representerer et tverrsnittsbilde av jordas magnetfelt og magnetfeltet i solvinden. Vi ser at jordas magnetfelt er sammentrykket av solvinden på dagsiden (den siden som vender mot sola) mens det er strukket ut på nattsiden. Magnetfeltet i solvinden er her sydoverrettet, det vil si at Bz er negativ.
 
Blir det nordlys? Hvordan analysere plottet
I plottet fra ACE sees Bz-komponenten av solvindmagnetfeltet som en rød linje i den første grafen. Når den er positiv er det liten sjanse for at det er noe særlig nordlys. Når den er negativ er det mulighet for at det blir nordlys et eller annet sted. Hvor sterkt nordlys det blir avgjøres av en del av de andre parametrene som måles. Den hvite linjen i første graf viser det totale solvindmagnetfeltet.

Graf nummer to viser vinkelen phi. Den skal vi ikke bruke til noe, men dette er vinkelen mellom x-aksen og komponentetn av solvindmagnetfeltet i i x-y-planet. Den kan regnes ut med følgende formel: tan(Phi)=By /Bx.

De tre siste grafene viser tetthet, fart og temperatur. Alle disse påvirker hvor mye energi som finnes i solvinden, og dermed hvor mye som kan komme inn i jordas magnetfelt.

Både høy tetthet, høy temperatur og høy hastighet er bra for å få mye nordlys, men det kan skje ting selv om ikke alle parametrene er veldig høye. Men hvis noen av disse øker, kan det være et tegn på at det skal komme nordlys. Spesielt viktig er det å se etter brå endringer. Det kan bety at noe holder på å skje. Tettheten bør også være over 1 partikkel per cm3.

Av og til kan det komme nordlys uten at det er noen store endringer i solvinden. Spesielt gjelder dette i nord hvor det nesten alltid er et slags nordlys selv om det ofte kan være svakt.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Historikk og beskrivelse
Historie, folketro og mystikk
Jordas atmosfære, nordlysfarger og former
Sol- og nordlysobservasjoner
Nordlysfotografering
Forskning
Nordlys og sydlys er forskjellige
Betydningen av retningen til magnetfeltet i solvinden
Magnetometermålinger og nordlys
All-sky -kamera
Beregning av tidsforsinkelse fra ACE:eksempel fra 25.10.2007.
Solvind og jordas magnetfelt, fordypning
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank