Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Magnetometermålinger og nordlys
Nordlys dannes ved at elektrisk ladde partikler kolliderer med atomene i atmosfæren slik at disse begynner å lyse. Der hvor de elektrisk ladde partiklene kommer ned dannes det også elektriske strømmer høyt oppe i atmosfæren. Disse strømmene kan vi måle ved å måle endringer av magnetfeltet her nede på bakken.
 
Klikk på bildet for en større versjon.
Klikk på bildet for en større versjon.
I artikkelen "Jordas magnetfelt" kan du lese mer om magnetfeltet til jorda.

Det finnes mange målestajoner for magnetfelt rundt hele verden. I Norge har vi magnetometere fra Ny-Ålesund i nord til Karmøy i sør. Ved å sammenligne data fra flere stasjoner kan man finne ut hvor strømmene finnes.

Magnetometrene måler magnetfeltet i tre retninger, H, D og Z. H er magnetfeltkomponenten langs bakken (horisontalt). Z (eller V) er vertikalkomponenten. D, også kalt deklinasjonen eller misvisning, er retningen (vinkelen) horisontalkomponenten har i forhold til geografisk nord.

Et kompass vil alltid peke i D-retningen. For å finne den virkelige nord må man vite deklinasjonen der man er.

En elektrisk strøm vil alltid lage et magnetfelt rund seg. Retningen på magnetfeltet kan man finne ved å bruke den såkalte høyrehåndsregelen. Hvis man med høyre hånd lar tommelen peke i samme retning som strømmen går, og krummer de andre fingrene, vil de peke i den retningen magnetfeltet går.
 
I figuren under kan vi i det nederste bildet se en strøm som kommer ut mot oss (den lille sirkelen med prikk i midten). Rundt denne strømmen går magnetfeltet som sirkler. Der hvor det treffer bakken ser vi at magnetfeltet går ned i bakken på ene siden av strømmen, og opp av bakken på andresiden av strømmen.

Dette kan vi bruke til å finne ut hvor strømmen er. Hvis en magnetometerstasjon måler at endringen i Z går den ene veien, mens en annen stasjon i nærheten av den første måler at endringen går den andre veien, da må strømmen ligge et eller annet sted i mellom stasjonene.
 
 
Figuren under viser målinger av Z-komponenten til magnetfelt fra de norske stasjonene (klikk på bildet for en større versjon). Like etter kl 18 kan man se en stor endring av magnetfeltet på alle stasjonene. Endringen er størst i nord, så det er antageligvis der strømmen ligger.
Hvis man sammenligner kurvene for Longyearbyen (LYB) og Bjørnøya (BJO) ser man at disse går hver sin vei. Da kan vi anta at strømmen og dermed også nordlyset ligger et sted mellom Longyearbyen og Bjørnøya.

Magnetometerdataene fra Norge er tilgjengelig fra Tromsø Geofysiske Observatorium.
Ved å gå inn på "Stacked D", "V" eller "H" kan man se plott fra alle stasjonene samtidig. Under "Equivalent currents" kan man se et forsøk på å beregne strømmer utfra magnetometerdataene. Alle disse sidene viser sanntidsdata og kan derfor brukes til å sjekke om det er nordlys på vei.
 
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Historikk og beskrivelse
Historie, folketro og mystikk
Jordas atmosfære, nordlysfarger og former
Sol- og nordlysobservasjoner
Nordlysfotografering
Forskning
Nordlys og sydlys er forskjellige
Betydningen av retningen til magnetfeltet i solvinden
ACE-satellitten måler solvinden
All-sky -kamera
Beregning av tidsforsinkelse fra ACE:eksempel fra 25.10.2007.
Solvind og jordas magnetfelt, fordypning
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank