Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Betydningen av retningen til magnetfeltet i solvinden
Bruk Viten-programmet "Nordlys" som et hjelpemiddel til å forstå solvinden og retningen til solvindfeltet.
 
Skjermbilde fra Viten-programmet
Skjermbilde fra Viten-programmet "Nordlys".
Se på nordlysprogrammet på nettsiden www.viten.no. Klikk på valget i venstre marg som heter ”Hvordan oppstår nordlys”. Under punkt 2 i animasjonen (Sola) kan man se at figuren viser en magnetfeltlinje som blir slitt løs fra sola, og som driver med partiklene mot jorda. Legg merke til at solvindfeltet i denne plasmaskyen peker sydover (nedover) på den siden som vender mot jorda.

I punkt 3 kan man se at solvindfeltet koples på jordas magnetfelt. Vi ser at jordas magnetfelt peker nordover (oppover), mens altså solvindens magnetfelt peker sydover(nedover). Når feltene er slik orientert ligger forholdene til rette for at feltene koples sammen. Solvindpartiklene trenger inn i magnetosfæren og senere ned til atmosfæren hvor det da oppstår nordlys.

Hvis man dukker ned i fysikken som ligger bak dette fenomenet, er det mulig å vise at de to magnetfeltene må være motsatt rettet av hverandre for at solvindens magnetfelt skal kunne kople seg til jordas magnetfelt på den måten som vi ser i animasjonen.
 
Skjermbilde fra Viten-programmet
Skjermbilde fra Viten-programmet "Nordlys".
Nå er det imidlertid slik at retningen til solvindfeltet varierer med tiden både med hensyn til styrke og retning. Hvis solvindfeltet er rettet nordover på den siden som vender mot jorda, vil de to magnetfeltene ikke kople seg til hverandre, og partiklene vil da heller ikke kunne trenge inn i magnetosfæren.

Dette betyr at retningen til solvindfeltet er en viktig faktor når vi skal forutse om det blir kraftig nordlys. Data fra ACE-satellitten inneholder blant annet informasjon om retningen til solvindfeltet. I denne sammenhengen er det særlig z-komponenten av feltet som er viktig da denne forteller oss om feltet er rettet nordover eller sydover.

Dersom solvindfeltet er rettet sydover i en time eller mer vil det bli fraktet så mye partikler inn i magnetosfæren at forholdene ligger til rette for et kraftig nordlysutbrudd. Typisk vil et slik utbrudd starte som følge av at solvindfeltet plutselig blir rettet nordover etter å ha vært rettet sydover først.

Det vi skal se etter i ACE-dataene er altså hvilken retning z-komponenten har. Bruk denne lenken for å studere sanntidsdata fra ACE.

Bildet under viser data for 9.november 2007. Klikk på illustrasjonen for å se hele plottet.
I det øverste panelet finner vi z-komponenten til solvindfeltet (Bz ) markert med rødt.

Vi ser at feltet på ettermiddagen kun i korte perioder er negativt (dvs. sydlig rettet), og sent på ettermiddagen er det nordlig rettet. Dette betyr at magnetosfæren ikke fylles opp med solvindpartikler, og vi kan derfor vente lav nordlysaktivitet i løpet av ettermiddag/tidlig kveld.

Artikkelen "ACE-satellitten måler solvinden" gir mer informasjon om analyse av ACE-data.
 
Klikk på illustrasjonen for å se hele plottet.
Klikk på illustrasjonen for å se hele plottet.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Historikk og beskrivelse
Historie, folketro og mystikk
Jordas atmosfære, nordlysfarger og former
Sol- og nordlysobservasjoner
Nordlysfotografering
Forskning
Nordlys og sydlys er forskjellige
ACE-satellitten måler solvinden
Magnetometermålinger og nordlys
All-sky -kamera
Beregning av tidsforsinkelse fra ACE:eksempel fra 25.10.2007.
Solvind og jordas magnetfelt, fordypning
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank