Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
All-sky -kamera
"All-sky"-kamera er som navnet sier kamera som kan ta bilde av hele himmelen på en gang. Dette kan man få til ved å bruke "fiskeøye"-linse (fish-eye) eller systemer med et konvekst speil. Flere kamera har filtre som gjør at man bare ser en spesiell bølgelengde (farge) av lyset.
 
Foto: Yvonne Rinne.
Foto: Yvonne Rinne.
Dette er nyttig for å kunne se på bare en farge i nordlyset om gangen. Noen kamera har også lysforsterker slik at det kan se nordlys som er så svakt at man ikke kan se det med det blotte øye. Slike kamera tåler ikke kraftig lys og kan derfor ikke være på når månen eller sola er oppe.

Bildet til høyre viser "All-sky"-kamera av den typen Universitetet i Oslo har i Ny-Ålesund, Longyearbyen og på Andøya. Det består av en fiskøyelinse i front, et filterhjul med flere filtre, en lysforsterker og et CCD-kamera.
Klikk på bildet for en større versjon.

For å få brukbare bilder av nordlys bør man ha lang eksponeringstid, og selv med lysforsterker kan slike kameraer ofte bruke eksponeringstider på 1 – 2 sek. Noen kamera er også utstyrt med filterhjul slik at de kan bytte fortløpende mens de kjøres.
Nedenfor vises to slike bilder tatt med forskjellige filtre med bare 20 sekunders mellomrom. Vi ser at det er stor forskjell på det røde og det grønne nordlyset. Det røde er mer diffust, mens det grønne har klare strukturer. Når disse to bildene kombineres til et bilde, ser man også klart at det grønne nordlyset er lavest i atmosfæren, mens det røde nordlyset er høyere oppe.
Klikk på bildet for å starte film av nordlyset over Svalbard 12.01. 2002.
 
Et bilde satt sammen av to forskjellige bilder, ett i rødt (630.0 nm) og et i grønt (557.7 nm), fra et ”all-sky”-kamera. Bildene er fra omtrent samme tidspunkt. Klikk på bildet for å starte film av nordlyset over Svalbard 12.01. 2002.
Et bilde satt sammen av to forskjellige bilder, ett i rødt (630.0 nm) og et i grønt (557.7 nm), fra et ”all-sky”-kamera. Bildene er fra omtrent samme tidspunkt. Klikk på bildet for å starte film av nordlyset over Svalbard 12.01. 2002.
 
Ofte blir bilder fra "all-sky"-kamera projisert opp på et kart for å lettere kunne se hvor nordlyset ligger og hvordan det beveger seg. For å kunne gjøre en slik projisering må man gjøre vurderinger når det gjelder hvilke høyder de forskjellige nordlysfargene kommer fra.
Ut fra tidligere målinger vet man at rødt nordlys har et maksimum på ca. 250 km høyde og grønt nordlys et maksimum på ca. 120 km. Allikevel vil det være områder i bildene som havner på feil sted fordi ikke alt nordlyset med samme farge er på samme høyde.
 
 
Det røde og grønne bildet er de samme bildene som de øverste, men her er de projisert opp på et kart. Rødt nordlys er projisert til en høyde på 250 km og grønt nordlys er projisert til en høyde på 120 km.
Ofte vises bildene i en annen fargeskala slik at man lettere kan se intensitetsforskjellene. Det nederste bildet er det samme som det røde bildet over.
 
Hvor langt borte er nordlyset man ser i "all-sky"-bildene?
Når man skal projisere et ”all-sky” bilde på et kart, må man regne ut hvor langt borte de forskjellige delene av bildet er. Sentrum av bildet er selvsagt rett opp, men hvor langt borte er resten?
Bildet fra en fiskeøyelinse er forvrengt på en slik måte at avstanden fra sentrum i bildet ut til et punkt er proporsjonal med vinkelen fra senit (rett opp på himmelen) og ut til det punktet på himmelen du ser på.
 
 
Sanntidsdata fra "all-sky"-kamera
Nedenfor finner du en liste over steder de legger ut sanntidsdata fra "all-sky"-kamera. Dette er forskjellige typer kamera fra vanlige fotoapparat eller webkameraer med "fiskeøye"-linse som tar fargebilder til "all-sky"-kamera med filtere og lysforsterker. Ikke alle kameraene er i drift hele tiden. Det kommer ofte an på om sola eller månen er oppe.

Bruk dette nettstedet til UNIS for å finne sol og måne tabeller (Sun and Moon Tables) for Nordlysstasjonen i Longyearbyen.

Sanntidsdata:
- Nordlysstasjonen, Longyarbyen, Svalbard
- Alomar, Andenes
- Kiruna, Sverige
- FMI, Sodankylä, Finnland
- Muonio
- Kevo
- Poker Flat, Alaska, USA
- UiC, Canada
- Themis, Canada
- SYOWA Station, Antarktis
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Historikk og beskrivelse
Historie, folketro og mystikk
Jordas atmosfære, nordlysfarger og former
Sol- og nordlysobservasjoner
Nordlysfotografering
Forskning
Nordlys og sydlys er forskjellige
Betydningen av retningen til magnetfeltet i solvinden
ACE-satellitten måler solvinden
Magnetometermålinger og nordlys
Beregning av tidsforsinkelse fra ACE:eksempel fra 25.10.2007.
Solvind og jordas magnetfelt, fordypning
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank