Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Beregning av tidsforsinkelse fra ACE:eksempel fra 25.10.2007.
25. Oktober 2007 ble det av ACE registrert en ganske brå endring av solvind. Sanntidsdataene fra ACE er vist figuren under. Vi kan her se at både tettheten, farten og temperaturen gjør et hopp kl 10:40 UT.
 
Det kan tyde på at ACE er truffet av en sky av ladde partikler som er litt tettere og går litt fortere enn resten av solvinden. Denne skyen har også med seg et magnetfelt. Vi kan se at magnetfeltet sakte begynner å øke, og denne økningen er hovedsakelig i -z-retning slik at vi kan forvente at dette vil gi utslag på jorda.
 
 
Ved å bruke farten til solvinden og avstanden ut til ACE, kan vi regne ut tiden det tar for denne plasmaskyen treffer jorda.
Plasma er ionisert gass, dvs. elektrisk ladde partikler. Vi sier at solvinden består av plasma.
Vi ser at farten ACE måler i plasmaskyen er ca 440 km/s. Hvis vi da tar avstanden ut til ACE som 1 500 000 km får vi:
 
 
Der l er avstanden fra jorda til ACE, v er solvindhastigheten og t er tiden plasmaskyen bruker. Vi ser at den tiden vi får er nesten en time. Dette kan vi så bruke når vi sammenligner ACE data med responser målt på bakkenivå.

Over ser vi utskrifter fra magnetometrene i Longyearbyen og på Andenes fra samme dag. Vi ser at det er stille og rolig helt fram til 11:30 UT. Da får vi en brå endring av magnetfeltet. Denne endringen er synlig på alle magnetometerstasjoner samtidig. Denne endringen skylles at plasmaskyen treffer forsiden på jordas magnetfelt. Det økte trykket i solvinden gjør at jordas magnetfelt trykkes sammen på solsiden av jorda og magnetfeltet på bakkenivå vil da endres. Responstiden fra målingen på ACE til vi ser utslaget på magnetometeret er ca. 50 minutter. Det stemmer ganske bra med den tiden vi beregnet.
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Historikk og beskrivelse
Historie, folketro og mystikk
Jordas atmosfære, nordlysfarger og former
Sol- og nordlysobservasjoner
Nordlysfotografering
Forskning
Nordlys og sydlys er forskjellige
Betydningen av retningen til magnetfeltet i solvinden
ACE-satellitten måler solvinden
Magnetometermålinger og nordlys
All-sky -kamera
Solvind og jordas magnetfelt, fordypning
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank