Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på B...
SAREPTA fant 13 ord:
Bakkespor
Den vertikale projeksjonen på jordoverflaten av en satellitts eller et romfartøys bevegelse i bane rundt jorda.
Ballistisk bane
Det samme som kastebane. Banen for et legeme som bare er utsatt for gravitasjonskrefter og eventuelt motstand fra det mediet det passerer gjennom.
Betastråling
Stråling som består av betapartikler – frie elektroner. Disse elektronene er sparket løs fra atomene de tilhørte og beveger seg med stor hastighet. Kosmisk stråling inneholder blant annet betapartikler.
Big Bang
Opprinnelig var alt i Universet samlet tett sammen i en ufattelig tett og het klump. For cirka 15 milliarder år siden begynte denne å utvide seg meget raskt. Samtidig ble gassen tynnere og kjøligere. Denne dramatiske hendelsen kalles Big Bang. Vi tror at både tid og rom oppstod samtidig og astrofysikerne er derfor ikke i stand til å si noe om det som skjedde før Big Bang. Det har heller ikke noen mening å snakke om hva som ligger utenfor Big Bang og utenfor Universet siden ALT i Universet var en del av hendelsen.
Bildebehandling
Bearbeiding av digitalt bilde. Man kan da korrigere for geometriske feil eller behandle bildet slik at spesielle forhold kommer tydeligere frem.
Biomasse
Den totale massen av alle levende organismer i et område.
Biotop
Biotop eller ”levested”, betyr egentlig bare et sted hvor levende organismer holder til. Som oftest benyttes ordet om bestemte lokalitetstyper hvor man finner et spesielt plante- og dyresamfunn. Eksempel på dette kan være granskog, snaufjell, sandørken, varme kilder, gjødselhaug.
Brakkvann
Sjøvann som på grunn av tilløp av ferskvann (fra elver eller isbreer) er mindre saltholdig enn alminnelig sjøvann.
Braun, Wernher von
Tysk-amerikansk rakettkonstruktør (1912-77), V-2-missilet, arbeidet i USA fra 1945.
Bueminutt
Vinkelmål som brukes om utstrekning på himmelen. Himmelkulen deles inn i 360 grader, hvorav vi til en hver tid kun kan se halvparten – 180 grader. Hver grad deles igjen inn i 60 bueminutter. Diameteren på sola og månen sett fra jorda er omtrent 30 bueminutter, altså en halv grad. Hvert bueminutt deles igjen inn i buesekunder. Dette er en liten enhet – i hver grad er det 3600 buesekunder.
Buffersone
En sone med brukerdefinert avstand til et punkt, en linje eller flate. Buffersoner blir ofte benyttet i GIS for å vise nærhet. Et eksempel på dette er å vise alle kulturminner som ligger mindre enn 500 meter fra en planlagt vei.
Båndbredde
Et frekvens- eller bølgelengdeområde i det elektromagnetiske spektret.
Bølgelengdebånd
Et bølgelengdeintervall hvor stråling med flere ”nabo”-bølgelengder er representert. Et bølgelengdebånd kan for eksempel være gult lys, som innbefatter alle bølgelengder mellom 0,55µm og 0,6 µm eller det bølgelengdeområdet som blir registrert av en satellitt
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank