Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på D...
SAREPTA fant 17 ord:
Database
Mengde av data som består av minst én fil, og som er tilrettelagt for et bestemt formål eller for et bestemt databehandlingssystem.
Datafangst
Arbeidet med å identifisere, samle og skille ut kildedata fra sentral behandling.
Datum
Vertikalt datum er referanseflate som definerer utgangsnivåer i et høydesystem. Vanligvis knyttet til havnivået på en nærmere definert måte. Flaten oppgis i forhold til et referansemerke, - også kalt høydedatum.
DEK
Digitale eiendomsregister
Densitometer
Instrument som måler optisk tetthet eller lysabsorpsjon, spesielt brukt for måling av sverting i fotografiske filmer.
Digital
Om data som er representert ved siffer til forskjell fra analog.
Digitaleringsbord
Digitaliseringsinstrument som overfører kartinnholdet til digital form (manuelt eller automatisk)og beskriver disse ved et logisk sammenhengende sett av punkter.
Digitalt bilde
Instrumentene ombord i en satellitt registrerer stråling og omdanner strålingsenergien til tall. Et digitalt bilde dannes ved hjelp av tallverdiene.
Dimensjon
Omfang, størrelse, utstrekning i rom: lengde, bredde, høyde, tid.
Diskret
Om representasjon ved enkeltverdier. Alternativet kan være kontinuerlig representasjon.
DNMI
Det norske meteorologiske institutt.
Dopplerforskyvning
Når en lydkilde kommer mot oss, blir lydbølgene presset sammen. Når lydkilden beveger seg fra oss, blir lydbølgene strukket. Dette gjør at lyden endrer seg. Noe tilsvarende skjer med lys: Kommer lyskilden mot oss, blir lysbølgene presset sammen– lyset blir blåere. Beveger lyskilden seg fra oss, blir lyset strukket – lyset blir rødere
Dot
Engelsk, punkt. Eks. dot per inch (punkt per tomme).
Dpi
Dot per inch, betegnelse for å beskrive oppløsning.
Drivhusgasser
Til drivhusgasser regnes i hovedsak vanndamp, karbondioksid, metan, lystgass og ozon.
DU
Eng.: Dobson Unit, dobsonenhet. Enhet for ozonlagets tykkelse. Oppkalt etter den kjente britiske forskeren, Dr. G. M. B. Dobsons (1889-1976) for hans innsats i ozonforskningen.
Dyse
Munnstykke, her menes det spesielt formede utstrømningsrøret på en rakettmotor.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank