Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på E...
SAREPTA fant 25 ord:
EEM
Earth Explorer Mission - ESA program.
Ekliptikken
Storsirkelen der jordbanens plan skjærer himmelkulen; solas årlige, tilsynelatende bane på himmelen.
Ekspansjon
Utvidelse. Ekspanderende: som utvider seg.
Ekvatorbane
Bane som ligger i ekvatorplanet.
Ekvatorplan
Plan som inneholder et legemes ekvator.
El Niño
Spansk for guttebarnet. En kraftig økning i temperaturen i havområdene utenfor Peru, noe som kan føre til ekstreme værsituasjoner ikke bare i Peru.
Elektromagnetisk spektrum
Sammenstillingen av elektromagnetisk stråling som strekker seg fra gammastråling (høy frekvens/kort bølgelengde) til radiobølger (lav frekvens/lang bølgelengde).
Elektromagnetisk stråling
Fellesbetegnelsen for gammastråling, røntgenstråling, ultrafiolett stråling, synlig lys, infrarød stråling, mikrobølger og radiobølger. Dette er elektriske og magnetiske felter som varierer i styrke, og som beveger seg med lysets hastighet. Det som skiller de ulike strålingstypene er bølgelengden og energien.
Elektron
Elementærpartikkel som forekommer i alt stoff og er bærer av den negative elektrisitet i stoffet.
Elektronmikroskop
Mikroskop som "belyser" det som skal studeres med elektroner i stedet for lys og kan gi svært store forstørrelser.
Elektronvolt
(forkortet eV) Måleenhet for energien til stråling. I synlig lys har hver lysstråle (eller foton som de kalles) energien 1,6 - 3,1 eV. De tilsvarende bølgelengdene er 400 – 760 nm.
Ellipse
Plan, oval kurve hvor summen av avstandene fra et punkt på kurven til to faste punkter (brennpunkter) inne i kurven er konstant.
Ellipsoiden
Generelt et omdreiningslegeme av en ellipse. Jorda kan på grunn av sin flattrykning omfattes som en tilnærmet ellipsoide. Se også geoide.
Emisjonslinje
Lys linje i et spektrum. Skyldes at lys er sendt ut (emittert).
ENVISAT
Av engelsk: Environmental Satellite. ESA-jordobservasjonssatellitt (miljøsatellitt) som ble skutt opp 1. mars 2002.
EOS
Earth Observing System – NASA.
Episykel
I det geosentriske verdensbildet var det vanskelig å forklare noen av bevegelsene til planetene. Man tenkte seg at planetene i store trekk fulgte sirkler rundt jorda. Så gikk planetene i tillegg langs mye mindre sirkler med sentrum på den store sirkelen. På denne måten kunne planetene til og med gå baklengs på himmelen i kortere perioder, slik de av og til gjør (i dag vet vi at dette bare er en tilsynelatende bevegelse).
ERS-1, ERS-2
Earth Resource Satellite - ESA jordobservasjonssatellitter. ERS-1 ble skutt opp i 1991, ERS-2 i 1995.
ESA
European Space Agency, den europeiske romorganisasjonen.
ESO
Forkortelse for European Southern Observatory. Dette europeiske prosjektet har hovedkontor utenfor München i Tyskland og har en rekke store teleskoper i Chile. Disse brukes til å studere den sydlige himmelhalvkulen som vi ikke kan se fra våre nordlige bredder.
Et Mars år
Planeten Mars sin omløpstid rundt sola er 687 døgn.
Eufotisk sone
Vannmassenes og bunnens øvre del hvor det er lys nok for algenes fotosyntese. I fjorder med mye partikler utgjør den ofte bare de øverste 10-15 m, mens i havområder med lite partikler, f.eks. Middelhavet, omfatter den eufotiske sonen ca. 100 m.
EUMETSAT
European meteorological satellite organisation.
Europeisk datum
Felles geodetisk utjevning av første ordens nett i Europa. Den første beregning ble utført omkring 1950, på Den internasjonale ellipsoide, og har fått betegnelsen ED50. Ved senere utjevninger er årstallet ført bak ED, for eksempel ED87.
EWM
Earth Watch Mission - ESA program.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank