Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på F...
SAREPTA fant 21 ord:
Falske farger
Kunstig bruk av farger for å fremheve kontraster, strukturer eller egenskaper i bilder.
Fase
Tidsforskjell for svingninger i forhold til en referanse. To like sterke svingninger med lik frekvens og en forskjell i fase på 180 grader vil slukke hverandre.
FFI
Forsvarets forskningsinstitutt.
Filter
Lys består av elektromagnetisk stråling med mange ulike bølgelengder. Ved hjelp av et filter kan vi studere stråling med bare helt bestemte bølgelengder – stråling som har andre bølgelengder blir stanset av filteret og ”forstyrrer” ikke observasjonen. Mange fenomener lar seg kun studere ved hjelp av filtre.
Firefasemodulasjon
En modulasjonsmetode hvor fasen for en sinusformet bærebølge kan ha en av fire mulige verdier, og som dermed kan overføre 2 bit per symbol.
Fjern infrarød stråling (FIR)
Elektromagnetisk stråling med bølgelengder fra 30 µm til 1000 µm (1 mm).
Flagell
Trådlignende utvekst, svømmetråd, brukes som bevegelsesorganer hos alger.
Flare
Plutselige og kortvarige utbrudd av stråling fra et lite område av solas fotosfære eller kromosfære. Disse skjer vanligvis innenfor kompliserte solflekkgrupper. Varigheten er fra noen minutter til noen timer. Det sendes ut store mengder ultrafiolett stråling og elektrisk ladde partikler fra flare-områder. Kun de sterkeste flarene er synlige i den delen av spekteret som øyet kan se.
Flerveistransmisjon
Når radiobølger når mottakeren via flere signalveier med forskjellig forsinkelse. Det resulterende signalet vil være en addisjon av de forskjellige bølgekomponentene i amplitude og fase.
Fotogrammetri
Bildemåling. Måleteknikk på fotografiske bilder. Kartkonstruksjon.
Fotometer
Følsom lysmåler.
Fotomultiplikator
En detektor som fører til en kraftig forsterkning av antall fotoner.
Foton
Betegnelse for lyspartikler. Fotoner har egenskaper både som partikler (slik som elektroner) og bølger. Bølgelengden avhenger av fotonets energi: Stor energi betyr kort bølgelengde. Siden fotoner er lyspartikler, beveger de seg naturlig nok med lysets hastighet som er 299 792,458 km/s, eller ca. 300 000 km/s. Fortere enn dette kan ingenting bevege seg.
Fotosfære
Høydeområdet mellom 0 og 1000 km på sola, regnes som solas overflate.
Fotosyntese
Med lys som energikilde, omdannes vann og karbondioksid i grønne planter til karbohydrater (sukker, stivelse).
Fransk Guyana
Et fransk oversjøisk område (Pay d'outre-mere) i Sør-Amerika hvor Kourou, utskytingsbasen for ARIANE-raketter ligger. Posisjon 52 grader vest og 5 grader nord.
Fraunhofer-linjer
Mørke absorpsjonslinjer i spekteret til sola.
Frekvens
Antall svingninger per tid, måles i Hz. 1 Hz = 1 svingning per sekund.
Freon
Meget stabil gass som inneholder klor og fluor. Se KFK-gassene.
Fusjon
Prosess hvor to lette atomkjerner slår seg sammen til en tyngre kjerne, samtidig som det frigjøres betydelige mengder energi. For å få en slik reaksjon i gang må de to kjerner som begge er positivt ladet og derfor frastøter hverandre, sendes mot hverandre med stor energi.
Følsomhet
Den minste signalendring eller det laveste signalnivå som en detektor kan registrere.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank