Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på G...
SAREPTA fant 36 ord:
g
Tyngdeakselerasjonen, 9,81 m/s2.
GAB
Nasjonalt edb-basert register for grunneiendommer (G), adresser (A) og bygninger (B).
Gagarin, Jurij A.
Sovjetisk kosmonaut (1934-68), foretok 12.04 1961 historiens første romferd rundt jorda.
Galakse
Gigantisk ansamling av stjerner. Sola og vi befinner oss i en galakse som sett utenfra ville lignet en virvel med armer av milliarder av stjerner. Virvelen er ganske flat – den er 100 000 lysår tvers over, men bare 2000-3000 lysår tykk. Den kuleformede kjernen er imidlertid noe tykkere. Vi regner med at det er mellom 200 og 300 milliarder stjerner i galaksen som vi kaller Melkeveigalaksen. Når vi en klar, mørk og måneløs kveld ser opp på himmelen, ser vi et svakt lysende bånd som strekker seg tvers over himmelen. Dette kalles Melkeveien og er en del av spiralskiven som vi kalles Melkeveigalaksen. Det finnes minst 10 milliarder galakser i verdenrommet.
Galaksehop
Et system av galakser som holdes sammen av gravitasjonskrefter.
Galaktisk
Det som har å gjøre med Melkeveisystemet.
Galilei, Galileo
Italiensk fysiker og astronom (1564-1642), konstruerte en stjernekikkert, grunnla den teoretiske mekanikk. I 1633 ble han tvunget til å gå fra sin lære om sola som midtpunkt i vårt planetsystem.
Gammastråling
Den mest energirike typen av elektromagnetisk stråling. Har enda kortere bølgelengde og mer energi enn røntgenstråling.
Gauss
Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Tysk matematiker, fysiker og astronom som gjorde grunnleggende arbeider innen geomagnetisme.
Geodata
Stedfestet informasjon. Inneholder identifikasjon, stedfesting og egenskaper for objektet. Geodata kan lagres digitalt i strukturerte databaser, med muligheter for raske oppslag og referanser til andre registre.
Geodesi
Læren om jordas form og størrelse og dens ytre tyngdefelt.
Geodetisk datum
Horisontalt eller vertikalt datum (se datum).
Geoide
En beskrivelse av jordoverflaten basert på en ekvipotensialflate, som er det nivået havoverflaten ville hatt uten påvirkning av strømmer, flo og fjære o.l.
Geomagnetisme
Se jordas magnetfelt
Geometrisk bildekorreksjon
Korrigeringer som blir utført på et digitalt bilde slik at det blir geometrisk riktig. Korrigeringer på grunn av at jorda og satellitten er i bevegelse når bildet taes.
Geosentrisk verdensbilde
Man tenker seg at sola og planetene (samt stjernene!) beveger seg rundt jorda som står i sentrum for alt. Disse ideene ble forkastet for flere hundre år siden.
Geostasjonær
Om det som står fast i forhold til jordoverflaten.
Geostasjonær bane
Sirkulær, ekvatorial bane rundt jorda, ca. 35 800 km over overflaten hvor omløpstiden er lik jorda rotasjonstid (omløpstid). En satellitt i en slik bane vil hele tiden befinne seg over det samme stedet på jordoverflaten.
Geostasjonær satellitt
Satellitt i geostasjonær bane. Den er i ro i forhold til jordoverflaten, dvs følger med i jordrotasjonen og ligger i ekvatorplanet.
GIS
Geografisk informasjonssystem. Databasert system for stedfestet informasjon. GIS er en organisert samling av programvare, periferutstyr, data og kompetanse for effektiv innsamling, lagring, ajourhold, manipulering og presentasjon av all form for geografisk informasjon.
Gjetermåne
En måne som begrenser utstrekningen av en planetring ved hjelp av gravitasjonskrefter.
Glenn, John Herschel
USAs første egentlige romfarer (f. 1921), tre omløp rundt jorda i 1962. I 1998 var han i verdensrommet for andre gang, 77 år gammel. Senator fra Ohio siden 1975.
Global
Fenomener som gjelder hele jorda- dvs verdensomspennende.
GLONASS
GLObal NAvigation Satellite System
GMT
Greenwich Mean Time, Greenwich middeltid.
Goddard, Robert Hutchings
Amerikansk professor i fysikk (1882-1945), banebrytende utviklingsarbeider av rakettmotorer med flytende drivstoff. Foretok 16.03 1926 historiens første oppskytning av rakett med væskemotor. Kalt "den moderne rakettvitenskaps far".
GOMOS
Global Ozone Monitoring System.
GPS
Global Positioning System. Satellittbasert system som benyttes til å bestemme koordinatene til punkt på jorda i et jordsentrisk koordinatsystem (WGS84).
Granulasjon
Cellemønster i solas fotosfære som skyldes at varme gassmasser strømmer opp fra solas indre.
Gravitasjon
Tiltrekningen mellom masser.
Gravitasjonsenergi
Gravitasjonsenergi skyldes tiltrekning på avstand mellom legemer på grunn av gravitasjonskrefter. Alle legemer har denne egenskapen.
Gravitasjonsfelt
Område der det virker gravitasjonskrefter på masser.
Gravitasjonsfeltstyrke
Tyngdeakselerasjon. Gravitasjonskraft per masse.
Greenwich
By i England, sammenvokst med London, på Themsens høyre bredd. Nullmeridianen går gjennom Greenwich observatorium fra 1675. Ble skadet under krigen 1940 - 45. Observatoriet ble flyttet til slottet Herstmonceux i Sussex, 16 km nordøst for Eastbourn. Men nullmeridianen går fremdeles gjennom Greenwich.
Grunnstoff
Et stoff som kun består av én type atomer. Ethvert grunnstoff har en bestemtkjerneladning, dvs. at antall protoner svarer til atomnummeret.
Gråtoneskala
Serie av gråtoner ordnet i rekkefølge fra hvitt til svart. De fleste satellitter produserer bilder som inndeles I 256 intensitetsnivåer for hvert bildeelement. Dette kalles bildets gråtoneskala.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank