Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på H...
SAREPTA fant 19 ord:
H-R-diagrammet
Diagram som viser sammenhengen mellom overflatetemperaturen til stjernene i det nære universet og totalt utstrålt effekt, også kalt luminositeten. Oppkalt etter dansken Ejnar Hertzsprung (1873-1967) og amerikaneren Henry Russel (1877-1957).
Halleys komet
En av de best kjente kometene som kan observeres med det blotte øye, omløpstiden er på 76 år.
Haloner
Gasser som er beslektet med KFK-gasser, men som inneholder brom i tillegg til klor og fluor. I stratosfæren bidrar de sterkt til nedbryting av ozonlaget.
Hansteen, Christopher
Christopher Hansteen (1784-1873) var utdannet ved Universitetet i København. Alt i studietiden ble han ført inn i Ørsted-kretsen. I 1812 vant han en prisoppgave om hvordan man skulle forklare jordas magnetfelt. I 1817 ble han utnevnt til den første professor i matematikk og astronomi ved vårt nye universitet.
Hav
Jordas sammenhengende saltvannområder.
Heliopausen
Heliosfærens grense mot det interstellare rom. Denne grensen ligger trolig minst 80-100 ganger lenger fra sola enn det jorda gjør.
Helios
Gresk for sola.
Heliosentrisk
Et verdensbilde med sola i sentrum med planetene som kretser omkring.
Heliosentrisk verdensbilde
Et verdensbilde der jorda, planetene og de andre himmellegemene i solystemet går i baner rundt sola som er i midten. Dette er det fysisk korrekt bildet av vårt solsystem.
Heliosfære
Området av verdensrommet som påvirkes direkte av sola via dens solvind. Vi, og alle de andre planetene i solsystemet befinner oss inne i denne ”boblen” som omgir hele solsystemet.
Helium (He)
Grunnstoff i gassform. Dette grunnstoffet har det laveste fryse- og kokepunktet av alle. Helium er så stabilt at det ikke har lykkes å fremstille noen kjemiske forbindelser med det. Helium er lettere enn luft og brukes bl.a. i ballonger.
Hertz
Enhet for frekvens, symbol Hz, lik 1 svingning per sekund, 1 Hz= s-1. Navn etter H. R. Hertz.
Hertz, Heinrich
Heinrich Hertz (1857-1894). Tysk fysiker som var pioner på området utbredelse av radiobølger. Han var den første som sendte trådløse elektriske signaler mellom to steder.
Hovedserien
Mengden av stabile stjerner. De ligger på en S-formet kurve diagonalt i Hertzsprung-Russel-diagrammet.
Hvit dverg
En stjerne med svært liten radius og som stråler med høy temperatur, men med lavere luminositet enn stjernen på hovedserien.
Hvitt lys
Lys som inneholder alle bølgelengder innen den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret.
Hydrogen (H)
Grunnstoff i gassform. Forekommer oftest som en forbindelse med oksygen som vann.
Hydrogenbombe
Kjernefysisk bombe som er mye kraftigere enn vanlige atombomber. Virker ved at lette grunnstoffer gjøres om til noe tyngre grunnstoffer. Dette er samme prosess som den som foregår inne i stjernene og som får de til å lyse. Temperaturen i sentrum av en hydrogenbombeeksplosjon kommer opp i flere titalls millioner grader et meget kort stund.
Høyoppløselig bilde
Et høyoppløselig satellittbilde har flere bildeelementer (pixels) pr flateenhet enn et lavoppløselig satellittbilde. Bildet blir dermed mer detaljert.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank