Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på I...
SAREPTA fant 19 ord:
Identitetskode
Id.kode. Kode som identifiserer hvert enkelt objekt på en entydig måte.
Ikonos
Amerikansk overvåknings satellitt. Første sivile satellitt som gir bilder med 1 m oppløsning.
In-situ-data
Data innhentet direkte på stedet, i rommet eller på bakken, i motsetning til data innhentet ved en eller annen form for fjernmåling.
Infrarød stråling (IR-stråling)
Elektromagnetisk stråling med bølgelengder mellom synlig lys og mikrobølgeområdet. Infrarødt lys har vært vanlig å dele inn i nær, midlere og fjern infrarødt område. Bølgelengdeområdet er mellom 0,7 µm og 1000 µm. Nå inndeles den infrarøde delen av spekteret på følgende måte: IR-A svarer til bølgelengdeområdet 780 nm -1400 nm IR-B svarer til bølgelengdeområdet 1400 nm - 3 µm IR-C svarer til bølgelengdeområdet 3 µm - 1 mm
Inklinasjon, inklinasjonsvinkel
Vinkelen som baneplanet til et himmellegeme danner med et gitt referanseplan, for eksempel jordas ekvatorplan, eller vinkelen som en satellitts baneplan danner med jordas ekvatorplan (også kalt ekvatorvinkel).
Innfallsvinkel
Vinkelen mellom stråleretningen og normalen på innfallsloddet.
Interferens
Forstyrrende påvirkning av et system på grunn av signaler fra andre systemer.
Interferensfilter
Optiske filter som slipper gjennom lys innenfor et smalt (typisk < 10 nm) frekvensbånd.
Interplanetarisk
Det som finnes i rommet mellom planetene (vanligvis i vårt eget solsystem).
Interpolere
Utregning av egenskapsverdien til et nytt punkt basert på verdiene til nabopunktene.
Interstellart
Det som befinner seg mellom stjernene, for eksempel interstellar gass som betyr gassen mellom stjernene (”inter” betyr mellom).
Ion
Et atom eller en gruppe atomer som ved å fange inn eller gi fra seg et eller flere elektroner er blitt elektrisk ladet. Ladningen til et ion betegnes ved + eller - i øvre høyre hjørne av det kjemiske symbolet.
Ionisasjon
Atomer består av en atomkjerne som et antall elektroner svever rundt. Dersom atomet tilføres nok energi, spretter ett eller flere av elektronene bort fra atomkjernen. De frie elektronene beveger seg ikke lenger rundt atomkjernen sin. Prosessen kalles ionisasjon og atomer som har mistet ett eller flere elektroner sies år være ioniserte. Ionisasjon skyldes som regel høy temperatur.
Ioniserende stråling
Energirik stråling som fører til dannelse av ioner ved at den løsriver elektroner fra atomer og molekyler. Omfatter radioaktiv stråling, røntgenstråling og UV-stråling.
Ionosfære
Høydeområdet i den øvre atmosfære mellom ca. 60 og 500 km hvor det er nok elektroner til å påvirke utbredelsen av radiobølger.
Ionosfæreforstyrrelser
Avvik fra ionosfærens normale tilstand på grunn av økt stråling fra sola.
Ionosonde
Instrument for fjernmåling av ionosfæren med radiobølger.
IR-stråling
Se infrarød stråling.
IRS-1C, IRS-1D
Indisk jordobservasjons satellitter. Satellittbildene har 5 m oppløsning.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank