Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på J...
SAREPTA fant 9 ord:
JERS
Japanese Earth Resource Satellite - NASDA satellitt.
Jetstrøm
"Luft-elver" i den øvre delen av troposfæren. I disse strømmene er det vanlig med vindhastigheter på mellom 100 og 200 knop (=m/s), men det er også målt opptil 300 knop. Det er store temperaturforskjeller fra den ene til den andre siden av en jetstrøm. På den nordlige halvkule er den høyre siden av strømmen varmest, på den sørlige halvkule er det omvendt. De viktigste jetstrømmene oppstår i de tempererte soner og følger en kurs som går i slake bølger rundt jordkloden på begge halvkuler, og alltid fra vest mot øst. De dannes like under tropopausen i 10 km's høyde, og er vanligvis ikke mer enn ca. én kilometer høye og noen mil brede.
Jordaksen
Jorda dreier seg rundt en akse som danner en vinkel på ca. 66,5° med jordbanens plan omkring sol – ekliptikken. Aksen peker mot himmelens poler. Himmelpolen beveger seg rundt i en sirkel i løpet av 18,6 år – kalt nutasjon. Samtidig går himmelpolen i en sirkel med ca. 23,5° i løpet av 26 000 år. Denne bevegelsen kalles presesjon.
Jordas helningsvinkel
Også kalt tilt - er ca. 23,5°.
Jordobservasjon
All virksomhet knyttet til innsamling av informasjon om jordas overflate eller atmosfære ved hjelp av instrumenter i satellitter eller romfartøyer. Jordobservasjon omfatter også bruk av slik informasjon.
Jordobservasjonssatellitt
Satellitt utstyrt med instrumenter for å kunne foreta observasjoner av jorda.
Jordstasjon
En jordstasjon er en fast installasjon for å sende og motta signaler fra satellitter. I Norge er det jordstasjoner for telekommunikasjonssatellitter i Nittedal i Akershus og på Eik i Rogaland. Jordstasjoner kan også være utstyrt for datamottak fra og styring av f.eks. jordobservasjonssatellitter, rekognoseringssatellitter og romsonder, dessuten for kommunikasjon med bemannede romfartøyer.
Jordsynkron bane
Satellittbane rundt jorda med omløpstid på et stjernedøgn (23 timer 56 minutter 4 sek). Kalles også geosynkron eller geostasjonær bane.
Juliansk dato
Referansesystem for tid som brukes innen astronomien, basert på den julianske kalenderen med en lengde på 365 dager og skuddår hver 4. år. Det julianske året er 0,0078 dager lengre enn et solår.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank