Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på L...
SAREPTA fant 13 ord:
La Niña
Spansk for jentebarnet. Nedkjøling av havet i store områder. Et komplement til El Niño.
Landmasse
All landmasse, pluss innsjøene, elver og alt grunnvann på jorda.
LANDSAT
Amerikansk, kommersiell satellitt for jordobservasjon. Landsat 1 var den første sivile satellitten for jordobservasjon som ble sendt opp i 1972.
Lenke (Link)
Linje som starter og slutter i et knutepunkt.
Lidar
Akronym for "light detection and ranging", en optisk radar som måler reflektert, monokromatisk lys sendt ut av en laser.
Linje
Et endimensjonalt grafisk objekt. I vektormodellen representert med minst to sett av x- og y-koordinater.
Linjespektrum
Spektrum som består av klart avgrensete bølgelengder som gir smale fargestriper i den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret. Se også emisjons- og absorpsjonsspektrum.
LME
Engelsk forkortelse for "Large Marine Ecosystems" og oversettes til de store marine økosystem.
Longitude
Geografisk lengdegrad. Måles i grader øst og vest for den 0. lengdegraden som går gjennom Greenwich.
Lukket univers
Modell for universets videre utvikling som antar at universets utvidelse vil stanse og etterfølges av en sammentrekning.
Lunar
Som gjelder månen.
Lysmåler
Apparat som måler intensiteten av lys.
Lysår
Avstanden lyset beveger seg i løpet av et år.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank