Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på M...
SAREPTA fant 23 ord:
Magma
Flytende (smeltet) bergart. Betegnes lava dersom det trenger ut i dagen.
Magnetisk storm
Global forstyrrelse i jordas magnetfelt. Varer fra noen timer til noen dager.
Magnetosfære
Område rundt planeter og himmellegemer med et indre magnetfelt. Bevegelsen av elektrisk ladede partikler vil her kontrolleres av planetens eller himmellegemets magnetfelt. Magnetosfæren dannes ved at plasma i det interplanetare rom trykker på magnetfeltet, slik at det oppstår en likevekt mellom dynamisk trykk fra plasmastrømmen og magnetisk trykk fra planetens/himmellegemets magnetfelt. Magnetfeltet vil også hindre direkte inntrengning av plasma til magnetosfæren fra rommet. Den ytre grense mellom magnetosfæren og det interplanetare rom kalles magnetopausen.
Massespektrometer
Massespektroskop hvor partiklene registreres med et elektrisk måleinstrument. Viktige anvendelsesområder er nøyaktige målinger av atommasser, isotopseparasjon og isotopmålinger, kjemiske analyser innen uorganisk kjemi, geokjemi, organisk kjemi, biokjemi, farmakologi og medisin.
Massetall
Antall partikler i en atomkjerne. I C12 er massetallet for eksempel 12. Se også atomtall og atommasse. En mer brukt betegnelse er nukleontall.
Massetetthet
Massetettheten av et stoff er lik massen av en viss mengde av et stoff dividert med volumet.
Melkeveisystemet
Vår egen galakse. Melkeveien er synlig som et lysende bånd over stjernehimmelen.
Mellombølge
Frekvensene fra 525-1605 kHz (186,9-571,4 m).
Mesosfære
Høydeområdet i atmosfæren mellom ca. 50 og 90 km.
Meteor
Et legeme fra verdensrommet. Ses som "stjerneskudd" når det brenner opp i atmosfæren.
Meteoritt
En meteor som har truffet jordoverflaten.
Meteorologiske satellitter
Optiske satellitter for kartlegging av værforhold på jorda.
METEOSAT
Europeisk, meteorologisk satellitt som går i geostasjonær bane.
METOP
Meteorological Operational Programme – EUMETSAT.
Mikrobølge
Elektromagnetisk stråling med bølgelengder mellom 1 cm og 30 cm. Det er samme type bølger som blir benyttet i radar og mikrobølgeovner.
Miljøfysikk
Beskrivelsen av vekselvirkningen mellom jorda med omgivelser og planter og dyr.
Miljøsatellitt
Jordobservasjonssatellitt konstruert for å utføre målinger av miljøparametre i atmosfæren, på havet eller på land.
Misvisning
Også kalt deklinasjon. Vinkelen mellom magnetnålens nordpol og den geografiske nordpolen.
Monokromatisk lys
Ensfarget lys. Lys med bølger av kun én frekvens/bølgelengde.
MSS
Multi Spectral Scanner - LANDSAT sensor.
Multispektral analyse
Studere for eksempel satellittbilder i forskjellige spektalband.
Multispektral scanner
Gjør bruk av to eller flere smale spektrale bølgelengdeområder.
Målholdighet
Egenskap som en kartoriginal eller kopi har til å beholde sin størrelse eller form under vekslende temperatur og fuktighet.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank