Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på N...
SAREPTA fant 20 ord:
NASA
National Aeronautics and Space Administration – USA.
NASDA
National Space Developement Agency of Japan.
Navigasjonssatellitt
Satellitt i et system som gjør det mulig å bestemme posisjon på havet, i luften, på landjorda eller i rommet.
Nedlesestasjon
Mottakerstasjon for satellittdata, f.eks Tromsø satellittstasjon.
Nedslagskrater
Dannet ved at en større gjenstand, f.eks. en stor meteoritt eller komet, faller med stor fart ned på jordoverflaten.
NERSC
Nansen senter for miljø- og fjernmåling, Bergen.
Newton, Sir Isaac
Engelsk fysiker, matematiker og astronom (1642-1727), oppstilte gravitasjonsloven i 1687, blant mye annet.
NIJOS
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Sammenslutning av tidligere Jordregisterinstituttet og Landskogtakseringen.
NILU
Norsk institutt for luftforskning, http://www.nilu.no
NOAA
National Oceanographic and Atmospheric Administration, USA. Amerikansk satellittsystem for jordobservasjon. NOAA-satellitter går i polarbane og AVHRR-instrumentet om bord registrerer stråling innenfor 5 bølgelengde-bånd.
Nordlys
Nordlys er lysfenomen i den polare øvre atmosfære, også kalt aurora borealis (i nord). På den sørlige halvkule kalles fenomenet sydlys eller aurora australis (i sør). Nordlys oppstår når energirike partikler, elektroner og protoner, kommer inn i jordas atmosfære og kolliderer med atmosfæregassen. Denne blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys.
NORUT
Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø.
NRS
Norsk Romsenter,
http://www.spacecentre.no.
Nukleontall
Antall partikler i en atomkjerne. I C12 er massetallet for eksempel 12. Se også atomtall og atommasse. En annen betegnelse er massetall.
Numerisk
Tallmessig, som angår tall.
NVE
Norges Vassdrags og Energiverk,
http://www.nve.no.
Nær infrarød stråling
Elektromagnetisk stråling med bølgelengder fra 0,7 µm til 3 µm.
Dette er en eldre inndeling av det infrarøde området av det elektromagnetiske spekteret.
Nær-sanntidsdata
Observasjonsdata som er tilgjengelig for brukeren kort tid etter at observasjonene fant sted. Tillatt tidsforsinkelse er vanligvis definert til intervallet fra minutter til noen få 3-5 timer.
Næringskjede
En næringskjede beskriver hvordan organismene lever av hverandre og hvordan organisk stoff og energi passerer fra én organisme til en annen.
Nøytrioner
Når hydrogenatomer fusjonerer til helium, oppstår nøytrinoer som biprodukt. De nær masseløse partiklene beveger seg med lysets hastighet, de vekselvirker omtrent ikke med annen masse og slipper dermed rett ut fra sola.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank