Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på O...
SAREPTA fant 20 ord:
Oberth, Hermann Julius
Tysk fysiker, født i Østerrike-Ungarn (1894-1989). Pioner som ga flere fundamentale bidrag til utviklingen av væskemotorer for raketter. Utga i 1923 klassikeren "Die Rakete zu den Planetenräumen".
Objekt
Fysiske og abstrakte fenomen.
Objekttype
Ensartet objekt /fenomen samlet i en gruppe ut fra gitt brukerdefinisjon.
Okklusjon
Også kalt okkludert front, den front som oppstår når en kaldfront innhenter en varmfront eller en stående (stasjonær) front. I forbindelse med vandrende lavtrykk vil man ofte ha en varmfront og en kaldfront som møtes i senteret av lavtrykket. Mellom dem får vi da en varm luftmasse som stiger opp over varmfrontflaten. Ved kaldfronten bak tvinger kald luft seg innunder den varme lufta. Når kaldfronten beveger seg raskere enn varmfronten minker avstanden mellom de to frontene, og etterhvert går de to frontene sammen til én enkelt front, en okklusjon.
Oksidasjon
Oksidasjon er en betegnelse som tidligere ble brukt om reaksjoner som skjer ved opptak og kjemisk binding av oksygen, eller ved avgivelse av hydrogen. Betegnelsen brukes i dag om reaksjoner som skjer når stoffet som oksideres gir fra seg elektroner. En kjemisk forbindelse som oksideres, mister elektroner. En oksidasjon kan ikke skje uten at en annen kjemisk forbindelse reduseres, dvs overtar elektronene.
Oksidasjonsmiddel
Stoff som lett opptar elektroner og dermed virker oksiderende; må tilføres brensel for å holde en kjemisk forbrenning gående.
Omløpstid
Tiden en satellitt bruker på en runde rundt jorda eller et annet himmellegeme.
Oppløsning
Avstanden mellom de minste radiometriske, geometriske eller spektrale detaljer et instrument kan skille.
Oppskytningsvindu
Tidsavsnitt gunstig for en rakettoppskytning.
Optiske satellitter
Satellitter utrustet med passive måleinstrumenter (optiske sensorer).
Optiske sensorer
Passive måleinstrumenter som registrerer stråling i det synlige og det infrarøde området.
ORBVIEW-2
Amerikansk satellitt med SeaWiFS sensoren.
Ordinær bølge
Bølgen som er sterkest og påvirkes minst av ekkoene fra ionosfæren pga. jordas magnetfelt.
Ordliste
Ortofoto
Omfotografert fotografisk bilde (flyfoto) med geometriske egenskaper som et kart.
Oseanografi
Havforskning og vitenskapen om hav. Det omfatter vannets fysikk og kjemi, dvs. dets bevegelse (bølger og strømmer), temperatur, saltholdighet osv.
Overlagring (overlay)
En prosess i GIS der to ulike temalag som hver for seg kan inneholde punkt, linjer eller flater, blir lagt over hverandre for å skape nye sett med data.
Overlydshastighet
Se supersonisk hastighet.
Ozon
Kjemisk formel O3. Giftig, sterkt oksiderende gass som består av 3 oksygenatomer. Forekommer som bakkenær ozon hvor den skader bl.a. klorofyll i planter og i ozonlaget hvor den absorberer UV-stråling.
Ozonlaget
Høydeområdet mellom 10 og 30 km hvor det er maksimal konsentrasjon av O3. Ozon er en såkalt sporgass, dvs. at den totalt sett finnes i meget små mengder. Dersom atmosfæren ble presset sammen slik at den overalt fikk samme trykk og densitet som ved bakken, ville den ha en tykkelse på ca. 8 km. Av disse 8 km ville ozongassen bare fylle et område på 3–5 mm.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank