Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på R...
SAREPTA fant 27 ord:
Radar
Forkortelse for radio detection and ranging, et radiosystem for å bestemme retning, avstand og dynamikken til gjenstander.
Radaraltimeter
Et instrument som i fly, satellitter eller romsonder gir avstand til overflaten under eller en gjenstand ved å registrere tiden et mikrobølgesignal bruker på å bli reflektert tilbake.
RADARSAT
Kanadisk satellitt med SAR radar sensor.
Radarsatellitter
Satellitter utrustet med aktivt instrument som sender ut og måler reflektert stråling i mikrobølgeområdet, se aktiv satellitt.
Radioaktiv stråling
Stråling fra ustabile atomkjerner: alfa-, beta- og gammastråling.
Radiobølger
Elektromagnetiske bølger i området mellom 1 cm og 30 cm.
Radiometer
Et passivt instrument (sensor) til måling av elektromagnetisk stråling innenfor avgrensede bånd i det synlige området, i det infrarøde området eller i mikrobølgeområdet.
Radiometrisk bildekorreksjon
En del av strålene når ikke frem til sensoren om bord på satellitten på grunn av at vanndamp, partikler og lignende i atmosfæren kan gi støy på bildene.
Raster
Regelmessig mønster av streker, prikker eller andre symboler.I datateknikken: oppdeling av et flerdimensjonalt rom i like store elementer.
Rasterbilde
Presentasjon av todimensjonalt bilde ved oppdeling i like store rektangulære bildeelementer (piksler).
Refleksjon
Refleksjon er et fenomen som forekommer når noe treffer et legeme og sendes tilbake ut igjen. Her mener vi vanligvis refleksjon av solstråler eller radarstråler fra jordoverflaten (f.eks fra hav, land, skyer). Disse reflekterte strålene kan registreres av satellittinstrumenter.
Reflektans, refleksjonsfaktor
Den brøkdel av en bølges energi som reflekteres når bølgen faller inn mot en grenseflate.
Refraksjon
Brytning, dvs. retningsendring, av elektromagnetiske bølger som kommer inn i atmosfæren og ionosfæren. Brytningen skjer ved grenser mellom lag av forskjellig tetthet.
Relasjon
Sier hvordan deler av et (geografisk) objekt eller ulike objekt står i forhold til hverandre, uttrykt uten bruk av koordinater.
Relasjonsdatabase
Database der de forskjellige brukerutsnittene opptrer som tabeller. Hver linje i tabellen inneholder informasjon om et objekt og kan knyttes til andre tabeller gjennom en felles verdi. For eksempel kan to egenskapstabeller knyttes sammen via gårdsnummer og bruksnummer.
Relativitetsteori
Teorien om sammenhengen mellom tid og rom, masse og energi fremsatt av A. Einstein.
Remote sensing
Det engelske begrepet for fjernmåling.
Richterskalaen
En skala for angivelse av styrken på et jordskjelv, oppgalt etter den amerikanske seismologen C. F. Richter.
RKA
Russian Space Agency
Roligdagskurve
En kurve som viser nivået på parameteren, som funksjon av tid, for en helt rolig sol.
Romalder
Epoke som begynte med oppskyting av den første kunstige satellitt, Sputnik, 4. oktober 1957.
Romfysikk
Fysikken som omfatter studier av det nære verdensrommet og hele universet.
Romlig oppløsning
Engelsk spatial resolution.Avstanden mellom de minste detaljer som kan skilles med en sensor.
Rommiljø
Fysiske parametre som beskriver forholdene i verdensrommet.
Romsonde
Et ubemannet romfartøy med vitenskapelig utstyr om bord som sendes bort fra jorda, for å studere verdensrommet eller passere, gå i bane rundt, eventuelt lande på andre himmellegemer. Romsonden kalles månesonde, Mars-sonde osv. avhengig av hva som skal utforskes.
Rotasjon
Dreining om en akse, omløp.
Rød kjempe
Stadium i livssyklusen til stjerner. Røde kjemper har forlatt hovedserien og har økt sin utstrålte effekt (luminositet). Stjernen sender ut mest stråling i det røde bølgelengdeområde av det elektromagnetiske spekteret. Vår sol vil bli en rød kjempe.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank