Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på T...
SAREPTA fant 25 ord:
Telemetri
Automatisk overføring av data over store avstander ved hjelp av radio, f.eks. fra romfarøy til jorda.
Teleskop
Større astronomisk kikkert.
Teleskop
Astronomisk kikkert, et optisk instrument som innen et visst frekvensområde gir et forsterket og forstørret bilde av himmelen. Et teleskop består av en linse eller et speil som fanger opp lyset og en detektor.
Temakart (Thematic map)
Kart som fremhever et eller flere utvalgte tema, for eksempel vegetasjon, geologi, veier.
Temakode
Kode for å identifisere kartobjekt.
Teodolitt
Instrument som brukes til å måle eller avsette retninger og vinkler i et horisontalt eller vertikalt plan.
Termisk
Det som angår varme.
Termisk bånd
Midlere infrarød bølgelengde som slipper gjennom de atmosfæriske vinduene 3-6 µm og 8-14 µm.
Termisk stråling
Elektromagnetisk stråling fra et legeme som skyldes legemets temperatur. Denne strålingen skyldes bevegelsen til molekylene i dette legemet. Dette er fjern og midlere infrarød stråling.
Termosfære
Høydeområde i atmosfæren mellom ca. 80 og 150 km.
Terrengmodell
Tredimensjonal modell av landskapet.
TETRA
Trans European Trunked Radio. Et lukket radiosystem, først og fremst beregnet på bruk av nødetatene ambulansetjenesten, brannvern og politi. Det brukes også av andre lukkede brukergrupper, store bedrifter etc.
Tidevann
Flo og fjære, regelmessig veksling i vannstanden, forekommer overalt langs kystene.
TIROS
Television and infrared observation satellite - NASA satellitt serie.
TM
Tematic Mapper - LANDSAT sensor.
TOMS
Total ozone mapping spectrometer.
TOPEX/ POSEIDON
Fransk amerikansk satellitt med to RA sensorer.
Topologi
Topologiteknikken i GIS beskriver hvordan objekter ligger i forhold til andre objekter, og hvordan de er knyttet sammen.
Transformasjon
Tilordning av elementer i en mengde til elementer i en annen mengde. I geodesien oftest brukt om koordinattransformasjon.
Transponder
1. En radioenhet som mottar signal, forsterker det og sender det ut igjen, ofte med en annen frekvens.
2. En anordning som gir et forsterket signal tilbake til en radar.
Troposfære
Den laveste del av atmosfæren, fra jordoverflaten opp til tropopausen, dvs. til nær 10 km over polartraktene, 15-20 km i tropene. De fleste prosesser som forbindes med værfenomener finner sted i troposfæren.
TSS
Tromsø satellittstasjon - nasjonal nedlesestasjon for jordobservasjonsdata.
Tynning
Fjerning av visse data etter gitte regler. Blir bl.a. benyttet for å spare lagringsplass.
Tåke
I astronomi: ansamling av gass og støv i verdensrommet.
Tørris
Betegnelse på karbondioksid i fast, presset tilstand. Ved tilførsel av varme går stoffet direkte over i gassform. Temperaturen er ved atmosfæretrykk -78,5 °C. Tørris blir brukt som kjøle- og frysemiddel for lagring og transport av næringsmidler, ved iskremfabrikasjon osv. Den virker drepende på bakterier og har derfor en konserverende virkning.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank