Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på V...
SAREPTA fant 13 ord:
Vakuum
Vakuum brukes egentlig og et tomt rom, men brukes i dagligtale ofte om ethvert rom hvor det er undertrykk (lufttrykk som er mindre enn atmosfæretrykket).
Van Allen-belter
Van Allen-beltet er en sone rundt jorda hvor ladde partikler "fanges" av jordas magnetfelt. Det snakkes ofte om to van Allen belter, det ytre (elektronbeltet) og det indre (protonbeltet), men overgangen mellom de er ikke skarp.
Varmekapasitet
Forholdet mellom varme som tilføres et legeme og den tilsvarende temperaturstigning.
Varmestråling
Benyttes vanligvis synonymt med infrarød stråling. Enkelte velger å definere varmestråling som midlere og fjern infrarød stråling.
VBASE
Vegdatabase for vegnettet i Norge.
Vektløshet
En tilstand som inntreffer ved fritt fall i lufttomt rom.
Vektor
Linjestykke med lengde og retning definert ved start- og sluttpunkt.
Vektorbilde
Vektorrepresentasjon av et bilde.
Vektordatamodell
En datamodell basert på at plasseringen av og formen til geografiske objekt blir omtalt med koordinater i et rettvinklet koordinatsystem. De geografiske basiselementene i vektordatamodellen er punkt, linje og flate.
Vektorisere
Fra rastermønster til linjemønster.
Verne, Jules
Fransk forfatter (1828-1905), skrev fantasifulle eventyrromaner og fortellinger, bl.a. "Reisen til Månen", "En ferd rundt Månen", "En verdensomseiling under havet", "Jorden rundt på 80 dager".
VHF
Eng.: Very High Frequency. Frekvensbåndet mellom 30 og 300 GHz.
Visuelt lys
Synlig lys.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank