Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Prosjekter og aktiviteter
Oversikt over aktuelle romrelaterte prosjekter og aktiviteter for elever og lærere i grunnskolen og videregående skole.
Har skolen gjennomført aktuelle prosjekt som det ønskes å dele med andre skoler? Meld fra til Sareptas web-redaktør.
blank
ESA sin 4. workshop for lærere i august 2013
Den europeiske romorganisasjonen ESA inviterer lærere til sin 4. workshop 20.-23. august. Workshopen er for lærere som underviser elever i alderen 14-18 år i realfag. Gjennom workshopen vil deltagerne bli presentert for innovative og inspirerende måter å bruke verdensrommet på. Påmeldingsfrist: utsatt til 5. juli

blank
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2013
ESERO Norway vil i 2013 tilby både videreutdannings- og etterutdanningskurs for nordiske lærere. Etterutdanningskursene vil bli omtalt våren 2013. Videreutdanningskursene er nett-og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Videreutdanningskursene gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Nordland og ulike realfagsaktører i Norden.
blank
ESERO Norway kurs for nordiske lærere i 2012
Ved det norske ESERO kontoret (European Space Education Resource Office) vil det tilbys nye spennende videreutdanningskurs for lærere i 2012. Samtlige kurs er nett- og feltbaserte og er et tilbud for lærere i Norden. Påmeldingsfrist for vårens kurs er 10. desember. Det er kun 22 plasser for hvert kurs.
blank
ESA sommer workshop 2011 for lærere
Start sommerferien med en spennende workshop ved den europeiske romorganisasjonen sine fasiliteter v/ ESTEC (European Space Research and Technology Centre), Noordwijk, Nederland 11.-14. juli. Søknadsfrist 5. juni.
blank
International Space Camp sommeren 2010
Hvert år sender Norsk Romsenter to norske elever mellom 15-18 år og en lærer til International Space Camp (ISC) som er en spennende uke for romfartsinteresserte fra hele verden. ISC arrangeres årlig ved U.S. Space & Rocket Center i Huntsville, Alabama, USA. Søknadsfrist 9. april.
blank
Polarforskning i klasserommet
NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring), ESERO kontoret (European Space Education Resource Office) i Norge og Høgskolen i Bodø inviterer til to nye spennende polarforskningskurs for nordiske lærere i 2011. Kursene er nett- og feltbaserte, og hvert kurs gir 10 studiepoeng (study credits). Feltsamling for det første Svalbard-kurset ble gjennomført med fornøyde kursdeltagere i august 2010. Kursene er utviklet i et nordisk samarbeid innen Nordisk Ministerråd sitt program Nordplus horisontal. Bakgrunn for kursene er erfaringer, kunnskap og data fra polarårprosjektet PolarEduSpace (formidlingsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet).
blank
Asteroide med skolens navn
En norsk grunnskole som har utmerket seg i formidling av astronomi i løpet av 2009 vil få en asteroide oppkalt etter seg.
blank
Nå kommer Galileoskopet
Galileoskopet er lansert på Hersleb skole i Oslo. 13 000 teleskoper og 20 000 hefter deles ut gratis til norske skoler.
blank
ESERO Norway kurs for lærere
Ved det norske ESERO kontoret (European Space Education Resource Office) vil det utvikles og gjennomføres 25 videreutdanningskurs for lærere i ungdomsskolen i løpet av årene 2009, 2010 og 2011. Kursene er for deg som vil lære om hvordan romfartøy gir oss ny viten om verdensrommet og om nytten av satellitter i overvåking av jorda. Ressurser og materiell egnet for klasserommet vil bli tilgjengelig. Kursene er gratis. Ny søknadsfrist 27. mai 2009.
blank
Europeisk utdanningskontor etablerer kontor på Andøya
Den europeiske romorganisasjonen ESA etablerer et eget utdanningskontor i Norge, og dette legges til Andøya Rakettskytefelt med NAROM som samarbeidspartner.
blank
Science fiction - science fact
Enten det er Star Trek USS Enterprise eller den legendariske romstasjonen fra 2001: En romodyssé, har science fiction alltid gitt inspirasjon til forskere og ingeniører som bygger virkelige romfartøy.
blank
Leder for ESERO-kontoret i Norge
Har du realfaglig bakgrunn og ønsker å bruke verdensrommet for å motivere og rekruttere ungdom til teknologi og realfag? ESA, den europeiske romorganisasjonen, har besluttet å etablere et ESERO-kontor (European Space Education Resource Office) i Norge. Kontoret skal legges til NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) på Andøya. Søknadsfrist 30. oktober 2008.
blank
Astronomiåret 2009 – et år i astronomiens tegn
2009 er et astronomisk jubileumsår. For 400 år siden, i 1609 rettet Galileo Galilei, som første menneske, et teleskop opp mot himmelen og så med egne øyne at jorda bare var en av mange planeter og ikke sentrum av universet.
blank
Polarforskning for lærere på Svalbard og Andøya
I slutten av februar arrangerte NAROM feltkurs i arktiske områder for 13 aktive og engasjerte lærere i naturfag. Lærerne var på Svalbard og ved Andøya Rakettskytefelt for å lære mer om sol- og nordlysforskning. I tillegg fikk de oppleve jordskjelv.
blank
Elever vant konkurranse om nordlyset
De er flinke i fysikk og vant konkurransen om beste nordlysbesvarelse. Premien var tre dager på Andøya Rakettskytefelt i storm, men med glimt av nordlys.
blank
Unge breforskere til Svartisen
Femteklassingene ved Reipå skole i Meløy kommune dro til Svartisen for å studere isbre og endemorener. Polarårprosjektet PolarEduSpace bidro med satellittbilder, kartdata og kontakt med NVEs breforsker Miriam Jackson.
blank
Ta med klassen ut i verdensrommet
Det europeiske Columbus-laboratoriet er nå trygt installert på den internasjonale romstasjonen (International Space Station, ISS). Dette er et perfekt tidspunkt for å komme med nye ideer og eksperimenter som kan utføres om bord på romstasjonen for å vise virkningene av vektløshet for skoleelever. Søknadsfrist 30. mai 2008.
blank
Styrk realfagene - hva med geofag?
I Kunnskapsløftet er realfagene utvidet med geofag. Dette er en viktig nyvinning i videregående opplæring. 21. mars arrangerer Naturfagsenteret, Utdanningsforbundet og NAROM en konferanse i Oslo for å feire av det nye faget.
blank
Sarepta presentert på BETT 2007
NAROM deltok med utstillingen ”Space in Education” på BETT show som arrangeres hvert år i januar i London. Den store IKT-konferansen er et populært møtested for lærere og andre skolefolk fra hele Europa, ikke minst for norske deltakere.
blank
Galathea 3 ekspedisjonen og Satellite Eye
Galathea 3 er den tredje danske verdensomseilende forskningsekspedisjonen. Den varer i 257 dager, og det utføres 48 forskjellige forskningsprosjekter. Satellite Eye for Galathea 3 setter ekspedisjonens arbeid i sammenheng med satellittbaserte observasjoner til bruk i undervisningen.
blank
"Naturfag under nordlyset" – nytt og unikt studietilbud for lærere
For første gang har de nordnorske lærerhøgskolene gått sammen om å tilby et felles utdanningstilbud. I samarbeid med NAROM tilbys nå et nytt og spennende årsstudium i naturfag, fordelt på seks ulike emner som også kan tas enkeltvis. Tilsvarende studium finnes ikke i Norge.
blank
Nordisk Teacher Space Camp sommeren 2006
Sommeren 2006 har realfagsinteresserte lærere mulighet til å delta på Nordic Teacher Space Camp ved Andøya Rakettskytefelt. Det er stor interesse for å delta. Påmeldingsfrist 1. mai.
blank
Spennende utfordringer ved romfartssenteret ESTEC
I mars 2005 reiste sivilingeniør Åge-Raymond Riise fra spennende oppgaver ved Andøya Rakettskytefelt til nye utfordringer som Young Graduate Trainee i ESAs tekniske senter ESTEC (European Space Research and Technology Center) i Nederland.
blank
Elever får hjelp fra verdensrommet
Elevene ved Steigen sentralskole bruker satellittbilder og GPS for å finne ukjente fornminner. I jakten på blant annet et gammelt høvdingsete, ble det gjort opptak av Engeløya fra QuickBird-satellitten 4. juni 2004.
blank
ESA tilbyr gratis undervisningssett om ISS på norsk
ESA (den europeiske romorganisasjonen) har tilrettelagt undervisningssett om den internasjonale romstasjonen (ISS).
Målgruppen er elever i alderen 12-15 år.
Fyll ut bestillingsskjemaet og få et sett tilsendt gratis for bruk i skolen.
blank
ESA inviterer barneskolelærere til workshop
Den europeiske romorganisasjonen (ESA, The European Space Agency) inviterer barneskolelærere til "Teach Space" workshop ved ESTEC (European Space Research and Technology Centre) i Noordwijk, Nederland 3. - 4. mars 2003.
blank
Informasjon fra Ninth Information Youth Forum, Granada, Spania
3 elever fra Romsdal videregående skole fikk 3. plass med sin prosjektoppgave om Golfstrømmen.
blank
The role of Sun in climatic change
BBC reporteren Alex Kirby hadde følgende interessante innlegg under Eurisy-konferansen i Granada, Spania, 2, november.
blank
Informasjon fra Eighth Information Youth Forum i Lucerne, Sveits
Nøtterøy videregående skole ble av Norsk Romsenter i mai 2000 invitert til å delta med én lærer og tre elever til EURISY’s arrangement i Lucerne i Sveits.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank