Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Sola og solsystemet
strek
Tidlig kunnskap om sola
strek
Solas struktur
strek
Solas ytre lag
strek
Solaktivitet
strek
Nordlysets mystikk
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Solformørkelser
strek
Solas utvikling
strek
Moderne ferder
strek
SOHO overvåker sola
strek
Solsatellitten Hinode
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nynorsk
Nordlysets mystikk
Nordlysets mystikk Omgitt av gamle dagers mystikk, i dag gjenstand for sunn nysgjerrighet hos folk flest og for forskernes dype interesse.
Har du sett nordlys?
Denne faktadelen vil gi innblikk i nordlysforskning, folketro og mystikk, nordlysformer og bilder.
blank
Historikk og beskrivelse
Den norske forskeren Kristian Birkeland la fram den første teorien for hvordan fenomenet oppstår ved århundreskiftet.
blank
Historie, folketro og mystikk
Nordlys er natur, fysikk og naturvitenskap – men er også en del av kulturhistorien. Gjennom årtusener er det knyttet historier, myter og forestillinger rundt fenomenet nordlys, som har fascinert både forskere, folk flest og kunstnere.
blank
Jordas atmosfære, nordlysfarger og former
Nordlys kan oppstå når solvindpartikler kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren. Ved kollisjonen kan noe av den kinetiske energien (bevegelsesenergien) fra solvindpartikkelen overføres til atomet/molekylet i form av indre energi i elektronskyen rundt atomet/molekylet. Når atomet/molekylet har fått en slik økning i den indre energien sier vi at det har eksitert, eller at det har gått til en høyere energitilstand. Den økte energitilstanden vil ikke vedvare, atomet/molekylet vil gå tilbake til den lavere energitilstanden igjen og når det skjer sender det ut lys. Når dette skjer med tilstrekkelig mange atomer og molekyler får vi synlig nordlys.
blank
Sol- og nordlysobservasjoner
Sola og nordlyset den er med på å skape har lenge vært områder som norske forskere har vært spesielt gode på. På nettet finnes mange gode muligheter til å følge med på hva som skjer.
blank
Nordlysfotografering
I denne artikkelen får du tips til hvordan en kan ta gode nordlysbilder. Det er ingen fasit på hvordan dette skal gjøres siden nordlyset varier i utbedrelse, lysstyrke og dynamikk. Dette, samt lysforurensingene som kommer fra omgivelsene, gjør at en aldri kan ta et nordlysbilde på akkurat samme måte to ganger og få samme resultat. Å fotografere nordlyset kan på mange måter regnes som en kunstform.
blank
Forskning
Rakettskytefeltet på Andøya i Norge har lenge vært en hjørnestein i bakkebasert nordlysforskning.
blank
Nordlys og sydlys er forskjellige
Norske forskere er involvert i oppdagelsen av forskjellen på nordlys og sydlys, eller aurora borealis og aurora australis.
blank
Betydningen av retningen til magnetfeltet i solvinden
Bruk Viten-programmet "Nordlys" som et hjelpemiddel til å forstå solvinden og retningen til solvindfeltet.
blank
ACE-satellitten måler solvinden
ACE – Advanced Composition Explorer er en amerikansk satellitt som har som hovedformål å måle solvinden. ACE er plassert i bane rundt L1-punktet (lagrangepunkt) mellom jorda og sola. Her måler den diverse parametre i solvinden.
blank
Magnetometermålinger og nordlys
Nordlys dannes ved at elektrisk ladde partikler kolliderer med atomene i atmosfæren slik at disse begynner å lyse. Der hvor de elektrisk ladde partiklene kommer ned dannes det også elektriske strømmer høyt oppe i atmosfæren. Disse strømmene kan vi måle ved å måle endringer av magnetfeltet her nede på bakken.
blank
All-sky -kamera
"All-sky"-kamera er som navnet sier kamera som kan ta bilde av hele himmelen på en gang. Dette kan man få til ved å bruke "fiskeøye"-linse (fish-eye) eller systemer med et konvekst speil. Flere kamera har filtre som gjør at man bare ser en spesiell bølgelengde (farge) av lyset.
blank
Beregning av tidsforsinkelse fra ACE:eksempel fra 25.10.2007.
25. Oktober 2007 ble det av ACE registrert en ganske brå endring av solvind. Sanntidsdataene fra ACE er vist figuren under. Vi kan her se at både tettheten, farten og temperaturen gjør et hopp kl 10:40 UT.
blank
Solvind og jordas magnetfelt, fordypning
Solvinden presser på jordas magnetfelt med et trykk. Dette trykket består av tre komponenter hvor både solvindmagnetfeltet, farten, temperaturen og tettheten inngår.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank