Sarepta-logo
bakgrunnsbilde
Om Sarepta
bakgrunnsbilde
bakgrunnsbilde
Søk
bakgrunnsbilde
bakgrunnsbilde
Íslenska
bakgrunnsbilde
bakgrunnsbilde
English
bakgrunnsbilde
Sarepta-logo
blank
blank Vårt strålende univers
blank Sola
blank Vår naboplanet Venus
blank Utforsk planeten Mars
blank I bane rundt Saturn
blank Satellitter i bane
blank Romsonder og bemannede romfartøy
blank Jorda sett fra satellitt
blank Satellitter overvåker jorda
blank Jordobservasjon og GIS
blank Spinn-off
blank
Satellittbilder
Lenkebibliotek
Ordliste
Programvare
Læreplaner
blank
blank Konkurranser
blank Prosjekter, aktiviteter
blank Nyhetsnotiser
Blogger
Forum
 
Søk Sarepta
blank
       
blank
Bruk * for å øke antall treff. (Søk etter rom* finner dokumenter med rom, romlig, romfart, romåret osv.)
blank
Ordforklaringer, lenker og programvare kan det være lettere å finne separat, og du kan enkelt finne fram til undervisningsressurser ved å søke på fag og klassetrinn under Læreplaner.
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
 
Kontakt Sarepta