Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Oppgaver
strek
strek
Lenker
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Oppgave 5
Studer havstrømmer gjennom satellittbilder og multimedia.
 
 
A) Multimedia om havstrømmer
Havstrømmer er viktige for klimaet, spesielt her i nord hvor vannet i Golfstrømmen varmer opp lufta. I dag er vi opptatt av hvordan havstrømmene flytter kaldt og varmt vann og påvirker klimaet.
Gå på nettsiden til forskning.no og kjør multimedia-produksjonen om havstrømmer.
Denne multimedieproduksjonen gir et sterkt forenklet bilde av de store kretsløpene i verdenshavene og hva som driver dem. Som en første innføring, er den nyttig for å forstå de store sammenhengene.

Hvis klimaet fortsetter å bli varmere, kan store deler av ismassene i Arktisk smelte. Hvordan blir havstrømmene påvirket av denne issmeltingen?
 
SST-bilde fra NOAA-satellitten 23.03.08. Klikk for større bilde.
SST-bilde fra NOAA-satellitten 23.03.08. Klikk for større bilde.
B) Overflatetemperaturer fra satellitt
Meteorologiske jordobservasjonssatellitter har i flere tiår vært utstyrt med radiometre som måler i den termisk infrarøde delen av spekteret. Slike målinger av den termiske strålingen fra jordoverflaten, benyttes til å kartlegge overflatetemperaturen til havvannet. Målinger av vannets overflatetemperatur gjøres fra en rekke satellittsystemer.
Denne type overflatetemperaturbilder har betegnelsen SST (Sea Surface Temperature) bilder.

Værsatellitten NOAA gir grunnlag for både globale og regionale SST bilder.
Studer dette SST bildet (aktiv lenke) tilrettelagt av www.wetterzentrale.de.

Studer også de globale SST bildene som tilbys av SSEC (Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison). Velg bilde med samme dato som det andre SST-bildet. Hvilken informasjon gir satellittbildene av havstrømmer?

Åpne bilder fra ulike årsider fra SSEC. Gi en kort beskrivelse på områder hvor du registrerer markerte endringer i havoverflatetemperatur for de ulike årstidene. Er det som forventet?

Hva er fordelen med å observere havoverflatetemperaturer med sensorer om bord på satellitter i forhold til andre måter å observere på?
 
Globalt SST-bilde, 3. februar 2010
Globalt SST-bilde, 3. februar 2010
 
C) Temperatur og saltholdighet i vann
Temperaturen til overflatevannet bestemmes av energitilførselen fra sola. I havet er det store temperaturforskjeller fra ekvator til polområdene og innen de forskjellige årstider. Saltholdigheten til overflatevannet varierer med hvor mye ferskvann som er tilført fra nedbør og elver, samt hvor mye vann som har fordampet fra havoverflaten.

I tilknytning til tema havstrømmer kan det være aktuelt å tilrettelegge en aktivitet med måling av temperatur og saltholdighet i vannkanten. Denne aktiviteten kan gjøres i samarbeid med miljolare.no. De som ikke har havvann i sitt nærområde kan gjennomføre målingene i ferskvann.

Les om observasjoner som har vært utført, behov for utstyr og hvordan gjennomføre aktiviteten på miljolare.no ,- og kom i gang!

Er det lokale variasjoner gjennom registreringsperioden? Hva kan være årsaken til dette?
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
 
Dette temaet inneholder også:
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3
Oppgave 4
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank